"MOUDRÝ JE TEN, KDO SE DOVEDE UČIT OD DRUHÝCH."

S. E. Thompson

Novinky z naší školy

Máte zájem dostávat informace o novinkách z naší školy na e-mail? Zaregistrujte se:

Instruktážní video k testování

Aktuální informace

Vážení rodiče,

konečně jsme se dočkali a v pondělí, 12. 4. 2021, se všechny děti vrací do školních lavic. Vzhledem k tomu, že jsme škola do 75 žáků, výuka nebude probíhat rotačně. 
Podmínkou vstupu do školy je však testování. Testování si děti provádí samy, pod vedením pedagogů, u těch mladších, prvňáci, druháci...se doporučuje přítomnost rodičů.
Pouze však doporučuje! 
Testovat budeme 2x týdně, PO a ČT, testování bude probíhat ve venkovních prostorách školy (nádvoří školy). Děti budou ve skupinách podle tříd. Pozitivně testované dítě bude ihned umístěno do izolační místnosti  a kontaktován zákonný zástupce dítěte. 

Testování bude zahájeno 12. 4. v 7. 30 hod. Dítě si provede pod vedením pedagoga test a v případě negativního výsledku bude moci vstoupit do prostor školy. 

I přes testování platí bohužel pro žáky ZŠ povinnost nosit pokrývku úst...stačí rouška. 

Jednotlivé třídní skupiny se nemohou míchat, proto budou mít jednotlivé třídní skupiny oddělené šatny...1. ročník...šatna, 2. a 3. ročník...výtvarná třída -  přízemí, 4. a 5. ročník....prostory šaten...zadní část.

Obědy budou probíhat ve stejném režimu, jednotlivé skupiny zvlášť.

Rozvrh hodin je beze změny...tzn. včetně odpoledního vyučování. 

Pro žáky 4. a 5. ročníku nebudeme bohužel moci, z kapacitních důvodů, poskytovat školní družinu. Omlouváme se!

Obědy jsou od pondělí 12. 4. nahlášeny pro všechny děti. V případě, že víte, že dítě se obědů nezúčastní, kontaktujte prosím jídelnu ZŠ Bedihošť. Děkujeme.

Rodiče, kteří nesouhlasí s testováním dítěte, mají možnost zažádat o distanční formu výuky, formulář je na webových stránkách školy. V tomto případě kontaktujte prosím třídní učitelku a dohodněte si zasílání učiva formou e-mailu nebo přes GOOGLE CLASSROOM. Žádost o distanční formu výuky můžete vložit do poštovní schránky školy nebo poslat e-mailem.

Opět prosím všechny zákonné zástupce, aby v případě, že se u dítěte projeví jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, ponechali své dítě pár dní doma. Děkujeme!

Připomínám on-line třídní schůzky (GOOGLE CLASSROOM), na kterých bude prostor na všechny případné dotazy...
PO 12. 4. 2021 1. ročník    17.00 - 18.00 hod
ÚT 13. 4. 2021 2. ročník.    17.00 - 17. 30 hod
ÚT 13. 4. 2021 3. ročník.    17.45 - 18. 15 hod
ST 14. 4. 2021 4. ročník.     17.00 - 17.45 hod
ST 14. 4. 2021 5. ročník.    18.00 - 18.45 hod

Sledujte prosím webové stránky školy s aktuálními informacemi!

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S úctou
Mgr. Dáša Halašová
ředitelka školy

Volnočasové aktivity

On-line třídní schůzky

Informace k on-line třídním schůzkám naleznete na následující stránce:

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2021/2022 naleznete na následující stránce:

Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022

Informace k zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na následující stránce:

Nabídka volných pracovních míst pro školní rok 2021/2022

Aktuální nabídku volných pracovních míst pro školní rok 2021/2022 naleznete na úřední desce:

Zrušení dne otevřených dveří, korespondenční forma zápisu do 1. ročníku

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci nebude možné zorganizovat
Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 bude, stejně jako v loňském roce, probíhat pouze korespondenční formou. Bližší informace k zápisu, a to jak do ZŠ, tak i do MŠ, budou umístěny na webové stránky školy v nejbližších dnech.

Sledujte prosím webové stránky školy!

Děkujeme za pochopení a přejeme slunečné jarní dny a pevné zdraví!

Pedagogové ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích.

Březnová výzva ze školní družiny

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 11. 3. 2021 od 13. hodin do 17. hodin.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se bude konat
v pátek 9. 4. 2021 od 9. hodin do 16. hodin.

Obě dvě akce proběhnou pouze v případě, že jejich konání povolí epidemiologická situace v ČR.

V opačném případě bude možné dohodnout se na individuální prohlídce u ředitelky školy (Mgr. Dagmar Halašové - tel. 722 600 916). Zápis by pak byl realizován korespondenční formou - tzn. v průběhu celého měsíce dubna 2021.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Kolektiv ZŠ a MŠ Vřesovice, p.o.

Aktuální informace

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství, a to tak, že provoz škol a školských zařízení bude v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud, v našem případě to tedy znamená, že žáci čtvrtého a pátého ročníku budou pokračovat v distanční formě výuky.

Výpis pololetního vysvědčení bude žákům čtvrtého a pátého ročníku předán v den návratu do školy, tedy až bude umožněna i těmto žákům prezenční výuka. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021, podle aktuální epidemiologické situace. 

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

Dotazník k distančnímu vzdělávání - vyhodnocení

Vážení rodiče,
v odkazu naleznete vyhodnocení dotazníku k distanční výuce na naší škole. Díky vašim odpovědím a připomínkám můžeme distanční výuku nyní i v budoucnu co nejvíce přizpůsobit potřebám vašich dětí. 

Moc děkujeme všem, kteří si našli čas a odpověděli! Pevně věřím, že se v dohledné době všichni vrátíme do školních lavic a on-line vzdělávání pro nás zůstane jen vzpomínkou na časy, kdy svět ovládl strach a na chvíli se zastavil běžný život nás všech.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo cca 62 % rodičů.


Z vyhodnocení odpovědí vyplynulo následující:

Rodiče průměrně tráví spoluprací na distanční výuce svých dětí dvě hodiny denně. Většina rodičů neměla problém se zajištěním technického vybavení pro on-line výuku. Škola nabídla a stále nabízí rodičům, kteří by případně problém měli, možnost zapůjčení výpočetní techniky domů. Vstřícnost učitelů naší školy vůči dětem i  rodičům byla ohodnocena velice pozitivně, což nás moc potěšilo a zahřálo u srdce.

Děti ve většině případů zvládaly v rámci domácí přípravy (množství a náročnost úkolů) plnit požadavky učitelů a stejně tak způsob a forma, jakou byla práce dětem zadávána, byla, dle odpovědí rodičů, povětšinou vyhovující. Rodiče také ve většině případů uváděli spokojenost se smysluplností zadávaných úkolů ze strany učitelů. Největší obavy, které rodiče uvádějí v souvislosti s delším uzavřením školy, jsou nedostatečné probrání důležitého učiva a tím pádem jeho nepochopení, ztráta motivace dětí a vyčerpanost rodiny.

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

 

ON - LINE VÝUKA, 4. a 5. ročník, 11. 1. - 22. 1. 2021

Na základě rozhodnutí vlády se prodlužuje on-line výuka žáků čtvrtých a pátých ročníků o dalších 14 dnů, tzn. do 22. 1. 2021. Dojde ke změnám v počtu on-line vyučovaných hodin, on-line se také budou vyučovat předměty PŘ a VL. Všechny aktualizace by se měly v rozvrhu zobrazit nejpozději do 10. 1. 2021.

Moc děkuji za trpělivost a výbornou spolupráci při realizaci distanční výuky!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

 

Aktuální informace

Vzhledem k tomu, že dle nařízení vlády přešla naše země do pátého stupně PES, mění se i organizace provozu školských zařízení. Co se týče naší školy, v pondělí 4. 1. 2021 v 7. 30 hod, nastoupí k prezenční výuce žáci 1., 2. a 3. ročníku (třeťáci díky tomu, že jsou spojeni s žáky druhého ročníku), čtvrťáci a páťáci se budou minimálně do pátku 10. 1. bohužel opět vzdělávat distančně - tedy on-line, prostřednictvím systému GOOGLE CLASSROOM, který děti znají už od podzimního on-line vzdělávání. Aktuální rozvrhy on-line vzdělávání pro čtvrťáky a páťáky budou v GOOGLE CLASSROOM k dispozici nejpozději v neděli, 3. 1. 2021. Připomínám, že účast na on-line výuce je povinná, a pokud se dítě této výuky ze závažných důvodů nemůže zúčastnit, je zapotřebí tuto absenci omluvit zákonným zástupcem dítěte.

Šatny budou rozděleny podle jednotlivých skupin, tzn. prvňáci v šatnách, druháci a třeťáci ve třídě VV v přízemí školy. Druháci a třeťáci budou do školy vstupovat a také ze školy odcházet, původním vstupem - dřevěné dveře.

Co se týče stravování na ZŠ, jednotlivé skupiny (třídy) se budou stravovat odděleně. Nejprve žáci prvního ročníku (cca od 11.15 hod), poté žáci druhého a třetího ročníku (cca od 11.45 hod. - pokud bude výuka končit v 11.10, cca od 12.10 hod. - pokud bude výuka končit ve 12.05). Pokud si tedy budete chtít vyzvednout své dítě ze školy po obědě, počítejte prosím s tím, že prvňáčci budou po obědě nejdřív v 11.40 hod. a druháci a třeťáci nejdřív ve 12.00 hod nebo ve 12.45, podle toho, kdy jim bude končit výuka. Obědy mají od 4. 1. 2021 přihlášeny všichni žáci 1., 2. a 3. ročníku, kteří se ve školní jídelně stravují.

Rozvrh pro prvňáčky se nemění, nebudou se pouze vyučovat hodiny TV a HV, ty budou nahrazeny procházkami nebo procvičováním učiva některého z předmětů - rozhoduje třídní učitelka.

Druháci budou mít rozvrh stejný, jako rozvrh třeťáků, tzn. výuka druháků bude mimo středy do 12.05 hod. Hodiny TV a HV a dvou hodin AJ  (třeťáci mají tři hodiny AJ týdně, narozdíl od druháků, kteří mají pouze jednu hodinu AJ týdně) budou nahrazeny procházkami a procvičováním učiva některého z předmětů - rozhoduje třídní učitelka.

Provoz ŠD bude beze změn. V provozu budou dvě oddělení ŠD, jedno oddělení pro prvňáčky a druhé oddělení pro druháky a třeťáky.

I nadále platí povinnost zakrývat si ústa i nos sterilní rouškou po celou dobu pobytu ve škole, a to jak pro děti, tak pro všechny zaměstnance školy.

Je zakázán, z hygienických a epidemiologických důvodů, vstup ostatních osob, mimo dětí a zaměstnanců ZŠ, do budovy školy. Rodiče vyčkají příchodu svých dětí v externích prostorách školy, tzn. před budovou! Pouze ve výjimečných případech je možné, na základě povolení ředitelky školy, vstup cizích osob do prostor školy. Děkujeme za pochopení!

Stejné pravidlo platí i pro rodiče dětí z MŠ! Děti ani zaměstnanci školy, s výjimkou zaměstnanců MŠ manipulujících s potravinami, nemusí mít ústa zakrytá rouškou. Vstup ostatních osob do prostor MŠ je však z hygienických a epidemiologických důvodů zakázán. Rodič předá dítě zaměstnanci MŠ u vstupu do šaten a stejně tak si dítě bude vyzvedávat v odpoledních hodinách. Při vstupu do budovy, ve které se nachází MŠ, si zakryjte prosím ústa i nos sterilní rouškou! Děkujeme za pochopení!

MŠ zahajuje provoz v pondělí, 4. 1. 2021.

Na viděnou v roce 2021 se těší...

Mgr. Dagmar Halašová

ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

PF 2021

Pohodové svátky vánoční a v roce nastávajícím hlavně zdraví a jen samé dobré zprávy,
přejí všichni ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích.

Na viděnou v roce 2021 :) 

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Chystaná právní úprava ošetřovného již nevyžaduje potvrzení školy nebo výchovného zařízení o jejím uzavření od 14.10.2020, a proto ani nyní není třeba, aby rodiče od škol vyžadovali potvrzený současný formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Ten je určen pro standardní případy ošetřovného, kdežto připravovaná právní úprava bude řešit nároky v souvislosti s krizovými opatřeními.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) od 14. 10. 2020 pak budou rodiče pracovat s novým typem formuláře, na kterém v současné chvíli Česká správa sociálního zabezpečení intenzivně pracuje. Rodiče by měli zatím vyčkat na schválení připravené právní úpravy /předpoklad 25.10.2020/ a zveřejnění nového typu formuláře. Ošetřovné stejně bude moci být vypláceno až po uplynutí kalendářního měsíce.

 

Důležitá informace – uzavření MŠ ve Vřesovicích

Vážení rodiče,
z důvodu pozitivně testovaného zaměstnance MŠ ve Vřesovicích na Covid 19 a nástupu všech ostatních zaměstnanců MŠ do nařízené karantény, bude MŠ, s platností od úterý 20. 10. 2020           do pátku 30. 10. 2020, uzavřena.

O termínu opětovného otevření MŠ budete zavčas informováni.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

Ve Vřesovicích, 19. 10. 2020.

Důležitá zpráva!

Vážení rodiče,
v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Tolik výklad zákona!

Za všechny zaměstnance naší školy je mi velmi líto, že vláda k tomuto kroku přistoupila a domnívám se, že k uzavírání škol nemělo dojít plošně, ale lokálně, dle aktuální situace v té či oné škole. Zkušenosti z jarních měsíců tohoto roku nám jasně ukázaly, jak zásadní je pro děti, obzvlášť ty prvostupňové, pravidelná docházka do školy a osobní kontakt s vyučujícím. Ať je distanční výuka sebevíc „on-line“ a ať je výpočetní technika k distanční výuce sebevíc „in“, nikdy nenahradí klasickou výuku učitel – žák ve třídě. Pevně doufám, že se v pondělí 2. 11. 2020 s dětmi zase uvidíme ve školních lavicích!

Vzhledem k tomu, že se jedná „pouze“ o 8 výukových dnů, najdou děti/rodiče od zítřka
(14. 10. 2020) na webových stránkách školy zadání učiva (především opakování a procvičování  již probraného učiva) podle jednotlivých ročníků pro těchto 8 dní. Celý poslední říjnový týden, s výjimkou středy – to je státní svátek, jsou dle oznámení ministra školství podzimní prázdniny. Pokud by se situace v ČR zhoršila natolik, že by školy zůstaly uzavřené i po 1. listopadu 2020, škola by zahájila distanční výuku prostřednictvím GOOGLE CLASSROOM. Všechny informace, potřebné k připojení se do této bezplatné webové služby by rodiče obdrželi prostřednictví e-mailových adres, které má škola v rámci matričních údajů jednotlivých žáků k dispozici.

Formulář žádosti o ošetřovné je možné vyzvednout si v MŠ.

 

Děkuji jménem všech ze ZŠ ve Vřesovicích za pochopení!

Přeji všem hlavně zdraví!

Brzy na viděnou!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

Základní škola

Aktuální informace a novinky ze základní školy.

Mateřská škola

Aktuální informace a novinky z mateřské školy.

Školní družina

Aktuální informace a novinky ze školní družiny.

ŠKOLA V MÉDIÍCH

Naše škola jako jeden ze 192 projektů nominovaných na vítěze České ceny za architekturu.

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

Naši žáci v akci