Aktuální informace k nařízení vlády k omezení provozu základní školy:

"MOUDRÝ JE TEN, KDO SE DOVEDE UČIT OD DRUHÝCH."

S. E. Thompson

Novinky z naší školy

Máte zájem dostávat informace o novinkách z naší školy na e-mail? Zaregistrujte se:

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Chystaná právní úprava ošetřovného již nevyžaduje potvrzení školy nebo výchovného zařízení o jejím uzavření od 14.10.2020, a proto ani nyní není třeba, aby rodiče od škol vyžadovali potvrzený současný formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Ten je určen pro standardní případy ošetřovného, kdežto připravovaná právní úprava bude řešit nároky v souvislosti s krizovými opatřeními.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) od 14. 10. 2020 pak budou rodiče pracovat s novým typem formuláře, na kterém v současné chvíli Česká správa sociálního zabezpečení intenzivně pracuje. Rodiče by měli zatím vyčkat na schválení připravené právní úpravy /předpoklad 25.10.2020/ a zveřejnění nového typu formuláře. Ošetřovné stejně bude moci být vypláceno až po uplynutí kalendářního měsíce.

 

Důležitá informace – uzavření MŠ ve Vřesovicích

Vážení rodiče,
z důvodu pozitivně testovaného zaměstnance MŠ ve Vřesovicích na Covid 19 a nástupu všech ostatních zaměstnanců MŠ do nařízené karantény, bude MŠ, s platností od úterý 20. 10. 2020           do pátku 30. 10. 2020, uzavřena.

O termínu opětovného otevření MŠ budete zavčas informováni.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

Ve Vřesovicích, 19. 10. 2020.

Důležitá zpráva!

Vážení rodiče,
v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Tolik výklad zákona!

Za všechny zaměstnance naší školy je mi velmi líto, že vláda k tomuto kroku přistoupila a domnívám se, že k uzavírání škol nemělo dojít plošně, ale lokálně, dle aktuální situace v té či oné škole. Zkušenosti z jarních měsíců tohoto roku nám jasně ukázaly, jak zásadní je pro děti, obzvlášť ty prvostupňové, pravidelná docházka do školy a osobní kontakt s vyučujícím. Ať je distanční výuka sebevíc „on-line“ a ať je výpočetní technika k distanční výuce sebevíc „in“, nikdy nenahradí klasickou výuku učitel – žák ve třídě. Pevně doufám, že se v pondělí 2. 11. 2020 s dětmi zase uvidíme ve školních lavicích!

Vzhledem k tomu, že se jedná „pouze“ o 8 výukových dnů, najdou děti/rodiče od zítřka
(14. 10. 2020) na webových stránkách školy zadání učiva (především opakování a procvičování  již probraného učiva) podle jednotlivých ročníků pro těchto 8 dní. Celý poslední říjnový týden, s výjimkou středy – to je státní svátek, jsou dle oznámení ministra školství podzimní prázdniny. Pokud by se situace v ČR zhoršila natolik, že by školy zůstaly uzavřené i po 1. listopadu 2020, škola by zahájila distanční výuku prostřednictvím GOOGLE CLASSROOM. Všechny informace, potřebné k připojení se do této bezplatné webové služby by rodiče obdrželi prostřednictví e-mailových adres, které má škola v rámci matričních údajů jednotlivých žáků k dispozici.

Formulář žádosti o ošetřovné je možné vyzvednout si v MŠ.

 

Děkuji jménem všech ze ZŠ ve Vřesovicích za pochopení!

Přeji všem hlavně zdraví!

Brzy na viděnou!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

Základní škola

Aktuální informace a novinky ze základní školy.

Mateřská škola

Aktuální informace a novinky z mateřské školy.

Školní družina

Aktuální informace a novinky ze školní družiny.

ŠKOLA V MÉDIÍCH

Naše škola jako jeden ze 192 projektů nominovaných na vítěze České ceny za architekturu.

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

Naši žáci v akci