"MOUDRÝ JE TEN, KDO SE DOVEDE UČIT OD DRUHÝCH."

S. E. Thompson

Novinky z naší školy

Máte zájem dostávat informace o novinkách z naší školy na e-mail? Zaregistrujte se:

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se bude konat ve čtvrtek 11. 3. 2021 od 13. hodin do 17. hodin.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 se bude konat
v pátek 9. 4. 2021 od 9. hodin do 16. hodin.

Obě dvě akce proběhnou pouze v případě, že jejich konání povolí epidemiologická situace v ČR.

V opačném případě bude možné dohodnout se na individuální prohlídce u ředitelky školy (Mgr. Dagmar Halašové - tel. 722 600 916). Zápis by pak byl realizován korespondenční formou - tzn. v průběhu celého měsíce dubna 2021.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Kolektiv ZŠ a MŠ Vřesovice, p.o.

Aktuální informace

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství, a to tak, že provoz škol a školských zařízení bude v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud, v našem případě to tedy znamená, že žáci čtvrtého a pátého ročníku budou pokračovat v distanční formě výuky.

Výpis pololetního vysvědčení bude žákům čtvrtého a pátého ročníku předán v den návratu do školy, tedy až bude umožněna i těmto žákům prezenční výuka. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021, podle aktuální epidemiologické situace. 

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

Dotazník k distančnímu vzdělávání - vyhodnocení

Vážení rodiče,
v odkazu naleznete vyhodnocení dotazníku k distanční výuce na naší škole. Díky vašim odpovědím a připomínkám můžeme distanční výuku nyní i v budoucnu co nejvíce přizpůsobit potřebám vašich dětí. 

Moc děkujeme všem, kteří si našli čas a odpověděli! Pevně věřím, že se v dohledné době všichni vrátíme do školních lavic a on-line vzdělávání pro nás zůstane jen vzpomínkou na časy, kdy svět ovládl strach a na chvíli se zastavil běžný život nás všech.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo cca 62 % rodičů.


Z vyhodnocení odpovědí vyplynulo následující:

Rodiče průměrně tráví spoluprací na distanční výuce svých dětí dvě hodiny denně. Většina rodičů neměla problém se zajištěním technického vybavení pro on-line výuku. Škola nabídla a stále nabízí rodičům, kteří by případně problém měli, možnost zapůjčení výpočetní techniky domů. Vstřícnost učitelů naší školy vůči dětem i  rodičům byla ohodnocena velice pozitivně, což nás moc potěšilo a zahřálo u srdce.

Děti ve většině případů zvládaly v rámci domácí přípravy (množství a náročnost úkolů) plnit požadavky učitelů a stejně tak způsob a forma, jakou byla práce dětem zadávána, byla, dle odpovědí rodičů, povětšinou vyhovující. Rodiče také ve většině případů uváděli spokojenost se smysluplností zadávaných úkolů ze strany učitelů. Největší obavy, které rodiče uvádějí v souvislosti s delším uzavřením školy, jsou nedostatečné probrání důležitého učiva a tím pádem jeho nepochopení, ztráta motivace dětí a vyčerpanost rodiny.

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

 

ON - LINE VÝUKA, 4. a 5. ročník, 11. 1. - 22. 1. 2021

Na základě rozhodnutí vlády se prodlužuje on-line výuka žáků čtvrtých a pátých ročníků o dalších 14 dnů, tzn. do 22. 1. 2021. Dojde ke změnám v počtu on-line vyučovaných hodin, on-line se také budou vyučovat předměty PŘ a VL. Všechny aktualizace by se měly v rozvrhu zobrazit nejpozději do 10. 1. 2021.

Moc děkuji za trpělivost a výbornou spolupráci při realizaci distanční výuky!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

 

Aktuální informace

Vzhledem k tomu, že dle nařízení vlády přešla naše země do pátého stupně PES, mění se i organizace provozu školských zařízení. Co se týče naší školy, v pondělí 4. 1. 2021 v 7. 30 hod, nastoupí k prezenční výuce žáci 1., 2. a 3. ročníku (třeťáci díky tomu, že jsou spojeni s žáky druhého ročníku), čtvrťáci a páťáci se budou minimálně do pátku 10. 1. bohužel opět vzdělávat distančně - tedy on-line, prostřednictvím systému GOOGLE CLASSROOM, který děti znají už od podzimního on-line vzdělávání. Aktuální rozvrhy on-line vzdělávání pro čtvrťáky a páťáky budou v GOOGLE CLASSROOM k dispozici nejpozději v neděli, 3. 1. 2021. Připomínám, že účast na on-line výuce je povinná, a pokud se dítě této výuky ze závažných důvodů nemůže zúčastnit, je zapotřebí tuto absenci omluvit zákonným zástupcem dítěte.

Šatny budou rozděleny podle jednotlivých skupin, tzn. prvňáci v šatnách, druháci a třeťáci ve třídě VV v přízemí školy. Druháci a třeťáci budou do školy vstupovat a také ze školy odcházet, původním vstupem - dřevěné dveře.

Co se týče stravování na ZŠ, jednotlivé skupiny (třídy) se budou stravovat odděleně. Nejprve žáci prvního ročníku (cca od 11.15 hod), poté žáci druhého a třetího ročníku (cca od 11.45 hod. - pokud bude výuka končit v 11.10, cca od 12.10 hod. - pokud bude výuka končit ve 12.05). Pokud si tedy budete chtít vyzvednout své dítě ze školy po obědě, počítejte prosím s tím, že prvňáčci budou po obědě nejdřív v 11.40 hod. a druháci a třeťáci nejdřív ve 12.00 hod nebo ve 12.45, podle toho, kdy jim bude končit výuka. Obědy mají od 4. 1. 2021 přihlášeny všichni žáci 1., 2. a 3. ročníku, kteří se ve školní jídelně stravují.

Rozvrh pro prvňáčky se nemění, nebudou se pouze vyučovat hodiny TV a HV, ty budou nahrazeny procházkami nebo procvičováním učiva některého z předmětů - rozhoduje třídní učitelka.

Druháci budou mít rozvrh stejný, jako rozvrh třeťáků, tzn. výuka druháků bude mimo středy do 12.05 hod. Hodiny TV a HV a dvou hodin AJ  (třeťáci mají tři hodiny AJ týdně, narozdíl od druháků, kteří mají pouze jednu hodinu AJ týdně) budou nahrazeny procházkami a procvičováním učiva některého z předmětů - rozhoduje třídní učitelka.

Provoz ŠD bude beze změn. V provozu budou dvě oddělení ŠD, jedno oddělení pro prvňáčky a druhé oddělení pro druháky a třeťáky.

I nadále platí povinnost zakrývat si ústa i nos sterilní rouškou po celou dobu pobytu ve škole, a to jak pro děti, tak pro všechny zaměstnance školy.

Je zakázán, z hygienických a epidemiologických důvodů, vstup ostatních osob, mimo dětí a zaměstnanců ZŠ, do budovy školy. Rodiče vyčkají příchodu svých dětí v externích prostorách školy, tzn. před budovou! Pouze ve výjimečných případech je možné, na základě povolení ředitelky školy, vstup cizích osob do prostor školy. Děkujeme za pochopení!

Stejné pravidlo platí i pro rodiče dětí z MŠ! Děti ani zaměstnanci školy, s výjimkou zaměstnanců MŠ manipulujících s potravinami, nemusí mít ústa zakrytá rouškou. Vstup ostatních osob do prostor MŠ je však z hygienických a epidemiologických důvodů zakázán. Rodič předá dítě zaměstnanci MŠ u vstupu do šaten a stejně tak si dítě bude vyzvedávat v odpoledních hodinách. Při vstupu do budovy, ve které se nachází MŠ, si zakryjte prosím ústa i nos sterilní rouškou! Děkujeme za pochopení!

MŠ zahajuje provoz v pondělí, 4. 1. 2021.

Na viděnou v roce 2021 se těší...

Mgr. Dagmar Halašová

ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

PF 2021

Pohodové svátky vánoční a v roce nastávajícím hlavně zdraví a jen samé dobré zprávy,
přejí všichni ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích.

Na viděnou v roce 2021 :) 

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

https://www.mpsv.cz/osetrovne

Chystaná právní úprava ošetřovného již nevyžaduje potvrzení školy nebo výchovného zařízení o jejím uzavření od 14.10.2020, a proto ani nyní není třeba, aby rodiče od škol vyžadovali potvrzený současný formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Ten je určen pro standardní případy ošetřovného, kdežto připravovaná právní úprava bude řešit nároky v souvislosti s krizovými opatřeními.

Pro uplatnění nároku na ošetřovné z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) od 14. 10. 2020 pak budou rodiče pracovat s novým typem formuláře, na kterém v současné chvíli Česká správa sociálního zabezpečení intenzivně pracuje. Rodiče by měli zatím vyčkat na schválení připravené právní úpravy /předpoklad 25.10.2020/ a zveřejnění nového typu formuláře. Ošetřovné stejně bude moci být vypláceno až po uplynutí kalendářního měsíce.

 

Důležitá informace – uzavření MŠ ve Vřesovicích

Vážení rodiče,
z důvodu pozitivně testovaného zaměstnance MŠ ve Vřesovicích na Covid 19 a nástupu všech ostatních zaměstnanců MŠ do nařízené karantény, bude MŠ, s platností od úterý 20. 10. 2020           do pátku 30. 10. 2020, uzavřena.

O termínu opětovného otevření MŠ budete zavčas informováni.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

 

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

Ve Vřesovicích, 19. 10. 2020.

Důležitá zpráva!

Vážení rodiče,
v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav, omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Tolik výklad zákona!

Za všechny zaměstnance naší školy je mi velmi líto, že vláda k tomuto kroku přistoupila a domnívám se, že k uzavírání škol nemělo dojít plošně, ale lokálně, dle aktuální situace v té či oné škole. Zkušenosti z jarních měsíců tohoto roku nám jasně ukázaly, jak zásadní je pro děti, obzvlášť ty prvostupňové, pravidelná docházka do školy a osobní kontakt s vyučujícím. Ať je distanční výuka sebevíc „on-line“ a ať je výpočetní technika k distanční výuce sebevíc „in“, nikdy nenahradí klasickou výuku učitel – žák ve třídě. Pevně doufám, že se v pondělí 2. 11. 2020 s dětmi zase uvidíme ve školních lavicích!

Vzhledem k tomu, že se jedná „pouze“ o 8 výukových dnů, najdou děti/rodiče od zítřka
(14. 10. 2020) na webových stránkách školy zadání učiva (především opakování a procvičování  již probraného učiva) podle jednotlivých ročníků pro těchto 8 dní. Celý poslední říjnový týden, s výjimkou středy – to je státní svátek, jsou dle oznámení ministra školství podzimní prázdniny. Pokud by se situace v ČR zhoršila natolik, že by školy zůstaly uzavřené i po 1. listopadu 2020, škola by zahájila distanční výuku prostřednictvím GOOGLE CLASSROOM. Všechny informace, potřebné k připojení se do této bezplatné webové služby by rodiče obdrželi prostřednictví e-mailových adres, které má škola v rámci matričních údajů jednotlivých žáků k dispozici.

Formulář žádosti o ošetřovné je možné vyzvednout si v MŠ.

 

Děkuji jménem všech ze ZŠ ve Vřesovicích za pochopení!

Přeji všem hlavně zdraví!

Brzy na viděnou!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

Základní škola

Aktuální informace a novinky ze základní školy.

Mateřská škola

Aktuální informace a novinky z mateřské školy.

Školní družina

Aktuální informace a novinky ze školní družiny.

ŠKOLA V MÉDIÍCH

Naše škola jako jeden ze 192 projektů nominovaných na vítěze České ceny za architekturu.

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

Naši žáci v akci