"MOUDRÝ JE TEN, KDO SE DOVEDE UČIT OD DRUHÝCH."

S. E. Thompson

Novinky z naší školy

Máte zájem dostávat informace o novinkách z naší školy na e-mail? Zaregistrujte se:

PÁTEK, 25. 3. 2022 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
9.00 - 10.30 hod a 14.00 - 18.00 hod.

ÚTERÝ, 12. 4. 2022 - ZÁPIS DO 1.TŘÍDY pro školní rok 2022/2023, 12.30 - 17.00 hod. 
Pro děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Podrobnější informace k oběma akcím budou zveřejněny na začátku března 2022.

Aktuální informace

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка / Základní škola a mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace, Vřesovice 107, 798 09 Vřesovice,

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

·        kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

·        kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису:

14. 6. 2022 od 13. 00 hodin do 15. 00 hodin.

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 2

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.

навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je dostupná na našich webových stránkách nebo lze vyzvednout osobně v naší mateřské škole
заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

Ve Vřesovicích 10. 6. 2022                                                         

Ředitel ZŠ a MŠ  / Директор дитячого садка

Mgr. Dagmar Halašová

Aktuální informace

Aktuální informace

Aktuální informace

Aktuální informace

Oznámení ředitelky školy k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023,

který se uskuteční v úterý, 12. 4. 2022, od 12.30 do 17.00 hod. v prostorách budovy základní školy, Vřesovice 107.

Vážení rodiče,

na webových stránkách školy naleznete v tuto chvíli pět dokumentů:

1. Přihláška k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

2. Dotazník pro rodiče

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4. Žádost o odklad povinné školní docházky

5. Kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

K žádosti o odklad je NUTNÉ DOLOŽIT:

Posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa!

První tři (případně čtyři – pokud u svého dítěte žádáte o odklad povinné školní docházky) dokumenty vytiskněte prosím, vyplňte a přineste s sebou v den zápisu společně s rodným listem dítěte a dokladem totožnosti

Vyplnit budete moci i přímo v den zápisu v místě konání.

Kromě osobního doručení dokumentů v den konání zápisu, máte na výběr z těchto dalších možností:

1.     do datové schránky školy (ID datové schránky školy - 2mxk4ar), datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

2.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3.     poštou (stačí dát do obálky, na kterou napíšete ZÁPIS a vložit do poštovní schránky školy)

Ve středu 13. 4. 2022 obdržíte na e-mailové adresy dva dokumenty:

Dokument - Oznámení o přidělení registračního čísla vašeho dítěte

Dokument - Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

První dokument slouží k anonymitě vašeho dítěte. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, a proto zde budou děti uvedeny pod jedinečnými registračními čísly. Tato čísla se poté také objeví na zveřejněném seznamu přijatých, případně nepřijatých, dětí, na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to nejpozději do pondělí  18. 4. 2022.

Druhý dokument vás pouze jako zákonné zástupce bude informovat o tom, že máte právo a možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a také nahlížet do spisu svého dítěte a činit si z něj výpisy. Dokument bude pouze informativní, nemusíte na něho reagovat, ani podepisovat a vracet zpět do školy. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat!

Těšíme se na setkání                          Mgr. Dagmar Halašová, ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.                                                                                                 ředitelka školy

Aktuální informace

Aktuální informace

Základní škola ve Vřesovicích získala hlavní trofej architektonické ceny, kterou spolek Za krásnou Olomouc uděluje už od roku 2008. Skvěle obsazená nezávislá porota letos rozhodla, že právě Vřesovice získají Eitelbergerovu „přilbici“ pro absolutního vítěze.

Cena byla porotou udělena za rekonstrukci základní školy ve Vřesovicích od Jiřího Markeviče (public atelier) a Jaroslava Sedláka (studio fuuze) za spolupráce Zdenka Opletala, Dany Opletalové, Venduly Markevičové a Radima Lisy (2016–2019)/ Cena Rudolfa Eitelbergera 2021 a čestné uznání pro obec Vřesovice zastoupenou starostou Josefem Ficou

Názor poroty shrnul architekt Tomáš Machovský:

Rekonstrukce ZŠ Vřesovice je zdařilým příkladem symbiózy starého a nového. Nová adice přirozeně doplňuje historickou vrstvu, plně respektuje původní budovu a dále rozvíjí prostorový koncept „minikampusu“.

Kultivované prostorové řešení přístavby, barvy a materiály jsou v příjemném kontrastu k původní budově, avšak nešokují, nesnaží se přebít historický objekt farní budovy. Dispoziční řešení je jasné a přehledné; zvolené materiály a barevnost vycházejí z provozu školy; velkoformátová okna a dveře poskytují prostoru potřebné světlo a zajišťují propojení s exteriérem. Zajímavé jsou detaily jako například kruhové okno ve dveřích ve výšce dětského horizontu, které nabízí capartům prostor pro hru a fantazii. Spojovací krčky mezi starým a novým a jejich transparentní barevnost, jakkoliv působí provokativně, má i zcela prozaický a uživatelsky příjemný aspekt – barevnost koridorů se lehce promítá do bílé chodby stávající budovy a láká tak uživatele nejdříve k objevení nových prostor, poté se stává nenuceným orientačním systémem. Průchod barevným krčkem je současně jakýmsi filtrem do jiného světa. Osvědčený trik, který zde funguje, aniž bychom ho považovali za prvoplánový. Také propojení tříd ve druhém nadzemním podlaží s venkovní terasou nabízí příjemné prostorové osvěžení, zejména pokud si uvědomíme orientaci k jihovýchodu a vizuální kontakt s dominantou obce, kostelem sv. Petra a Pavla. A v neposlední řadě pojetí počítačové učebny jako bílého prostoru upomínajícího na sterilní počítačové sály dob minulých, kde se procházeli inženýři v bílých pláštích, zase poskytuje ideální prostředí pro ponoření se do barevného virtuálního světa.

Rekonstrukce ZŠ Vřesovice je příkladem hodným následování, a to nejen jako zdařilá architektonická intervence, ale také jako snaha o vytvoření společného komunitního prostoru, kde se všichni zúčastnění budou cítit dobře a příjemně. Strategii obce se starostou v dobrovolné roli řidiče školního autobusu považujeme pro zdravý rozvoj venkova za stěžejní. Základní škola se tak díky chytrému konceptu rozrůstání a povedené rekonstrukci stává jakousi společenskou oázou a Vřesovice pak silným lokálním centrem. Přesně takové tahouny moravský venkov potřebuje!

Instruktážní video k testování

Dotazník k distančnímu vzdělávání - vyhodnocení

Vážení rodiče,
v odkazu naleznete vyhodnocení dotazníku k distanční výuce na naší škole. Díky vašim odpovědím a připomínkám můžeme distanční výuku nyní i v budoucnu co nejvíce přizpůsobit potřebám vašich dětí. 

Moc děkujeme všem, kteří si našli čas a odpověděli! Pevně věřím, že se v dohledné době všichni vrátíme do školních lavic a on-line vzdělávání pro nás zůstane jen vzpomínkou na časy, kdy svět ovládl strach a na chvíli se zastavil běžný život nás všech.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo cca 62 % rodičů.


Z vyhodnocení odpovědí vyplynulo následující:

Rodiče průměrně tráví spoluprací na distanční výuce svých dětí dvě hodiny denně. Většina rodičů neměla problém se zajištěním technického vybavení pro on-line výuku. Škola nabídla a stále nabízí rodičům, kteří by případně problém měli, možnost zapůjčení výpočetní techniky domů. Vstřícnost učitelů naší školy vůči dětem i  rodičům byla ohodnocena velice pozitivně, což nás moc potěšilo a zahřálo u srdce.

Děti ve většině případů zvládaly v rámci domácí přípravy (množství a náročnost úkolů) plnit požadavky učitelů a stejně tak způsob a forma, jakou byla práce dětem zadávána, byla, dle odpovědí rodičů, povětšinou vyhovující. Rodiče také ve většině případů uváděli spokojenost se smysluplností zadávaných úkolů ze strany učitelů. Největší obavy, které rodiče uvádějí v souvislosti s delším uzavřením školy, jsou nedostatečné probrání důležitého učiva a tím pádem jeho nepochopení, ztráta motivace dětí a vyčerpanost rodiny.

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

 

Základní škola

Aktuální informace a novinky ze základní školy.

Mateřská škola

Aktuální informace a novinky z mateřské školy.

Školní družina

Aktuální informace a novinky ze školní družiny.

ŠKOLA V MÉDIÍCH

Naše škola jako jeden ze 192 projektů nominovaných na vítěze České ceny za architekturu.

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

Naši žáci v akci