O NAŠÍ ŠKOLE

Na základní a mateřské škole ve Vřesovicích se vzdělávají děti z obcí Vřesovice, Výšovice, Dětkovice, Hradčany, Čelčice, Dobrochov a Prostějova.

ZŠ je spojena s MŠ a tvoří jeden právní subjekt.

Základní škola má plně vybavené 3 třídy, 2 školní družiny, keramickou dílnu, knihovnu a školní jídelnu. Ke škole patří i nově zrekonstruované nádvoří. 

ZŠ Vřesovice je malotřídní škola určená pro žáky 1. - 5. ročníku, s kapacitou 61 žáků. V současné době školu navštěvuje 52 žáků. Škola je nově zrekonstruovaná z fondu peněz Evropské unie.

Na škole vyučuje ředitelka školy, 4 učitelky a  2 vychovatelky.
Působí zde také školní asistentka a asistentka pedagoga.
První ročník je samostatný, spojený je 2. s 3. ročníkem a 4. s 5. ročníkem. 

Již od 1. ročníku je zavedena výuka cizího jazyka - angličtiny.

Škola nabízí výuku náboženství a kroužky Kroužek deskových her, Kroužek sportovních aktivit a PC kroužek "Hravé programování".

Mateřská škola má v současné době 2 třídy s kapacitou 45 dětí, které se dělí na malé děti – třída Včeličky, tj. děti od 3 do 4 let a třídu předškolních dětí – třída Zajíčků, tj. děti ve věku 5 a 6 let.
V současné době má zapsáno 42 dětí.

V MŠ učí 4 paní učitelky, z nichž jedna je vedoucí učitelka. Ve školce je kroužek angličtiny a taneční kroužek.

Projekty naší školy

Personální podpora pro ZŠ a MŠ Vřesovice, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0001546

Ovoce do škol

Mléko do škol