Zápis do MŠ
pro školní rok 2021/2022

Oznámení ředitelky školy k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení a milí rodičové,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona (§ 34 odst. 2), tedy v období od 3. května 2021 do 14. května 2021

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let!

Na webových stránkách školy naleznete v tuto chvíli sedm dokumentů pro vyplnění (body 1 - 7), následuje připomenutí nutnosti dodat společně s těmito dokumenty kopii rodného listu a očkovacího průkazu (body 8 - 9) a dále pak Kritéria pro přijímání do MŠ – bod. 10.

V případě, že budete pro své dítě, které  dosáhne do 31. 8. 2021 věku pěti let a tudíž je pro něho předškolní vzdělávání povinné, požadovat individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona, vyplňte prosím formulář – Oznámení zahájení individuálního předškolního vzdělávání – bod 7. (více informací v následujícím textu*)

1. Žádost o přijetí pro školní rok 2021/2022

2. Dotazník pro rodiče dvouletých dětí

3. Dotazník pro rodiče tříletých a starších dětí

4. Informovaný souhlas

5. Dohoda o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

6. Prohlášení o očkování

7. Oznámení zahájení individuálního předškolního vzdělávání

8. Kopie RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

9. Kopie OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE (s výjimkou předškoláků)

10. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy


Z prvních osmi dokumentů vyberte ty, které odpovídají příslušnému věku Vašeho dítěte, vyplňte prosím a nejpozději do 14. 5. 2021 dodejte do školy.

Máte na výběr z těchto možností:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky 2mxk4ar), datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz.
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (stačí dát do obálky, na kterou napíšete ZÁPIS MŠ a vložit do poštovní schránky základní školy – na adrese Vřesovice 107!)
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – proto, pokud budete chtít zvolit tuto poslední variantu (například z důvodu, že nevlastníte tiskárnu a budete chtít vyplnit dokumenty osobně), kontaktujte prosím pí. učitelku Milčákovou na tel: 720 051 972 a dohodněte si datum a čas.

17. 5. 2021 obdržíte na e-mailové adresy dva dokumenty:

Dokument - Oznámení o přidělení registračního čísla vašeho dítěte

Dokument - Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

První dokument slouží k anonymitě vašeho dítěte. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, a proto zde budou děti uvedeny pod jedinečnými registračními čísly. Tato čísla se poté také objeví ve zveřejněném seznamu přijatých, případně nepřijatých, dětí, na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to nejpozději do 24. 5. 2021.

Druhý dokument vás pouze jako zákonné zástupce bude informovat o tom, že máte právo a možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a také nahlížet do spisu svého dítěte a činit si z něj výpisy. Avšak vzhledem k tomu, že motivační část neproběhne, nebude se v podstatě vyjadřovat k čemu. Nicméně musíme dostát všem právním formalitám, tak to na světě chodí. Dokument bude pouze informativní, nemusíte na něho reagovat, ani podepisovat a vracet zpět do školy.

* Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím ředitelku školy nebo vedoucí učitelku MŠ paní Annu Milčákovou. Kontakty naleznete na webových stránkách školy.

Pevně věřím, že aktuální nemilou situaci všichni zvládneme, a že se brzy všichni ve zdraví setkáme!

Mgr. Dagmar Halašová
ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.
ředitelka školy