Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022

Oznámení ředitelky školy k organizaci zápisu k povinné školní docházce školní rok 2021/2022

Vážení a milí rodičové předškoláčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou i v letošním roce probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Z výše uvedených důvodů bude mít v tuto chvíli zápis k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 pouze tzv. formální část (Přihláška dítěte, Dotazník pro rodiče, Souhlas se zpracováním osobních údajů). NEBOJTE SE! Děti o tzv. část motivační určitě nepřijdou! Jakmile to bude možné, děti společně s rodiči do školy pozveme a „vyzkoušíme si je“  ani paní učitelky se nechtějí připravit o nezapomenutelné setkání s malými předškoláčky a těšíme se na ně.

 

Nyní k části formální:

Na webových stránkách školy naleznete v tuto chvíli pět dokumentů:

1. Přihláška k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

2. Dotazník pro rodiče

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4. Žádost o odklad povinné školní docházky

(K žádosti o odklad je NUTNÉ DOLOŽIT 1. Posouzení příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna a odborného lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa!

5. Kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

První tři (případně čtyři – pokud u svého dítěte žádáte o odklad povinné školní docházky) dokumenty vytiskněte prosím, vyplňte a nejpozději do 23. 4. 2021 dodejte do školy.

Máte na výběr z těchto možností:

1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy - 2mxk4ar), datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštou (stačí dát do obálky, na kterou napíšete ZÁPIS a vložit do poštovní schránky školy)

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – proto, pokud budete chtít zvolit tuto poslední variantu (například z důvodu, že nevlastníte tiskárnu a budete chtít vyplnit dokumenty osobně), kontaktujte mě prosím na tel: 722 600 916 a dohodneme datum a čas.
 
26. 4. 2021 obdržíte na e-mailové adresy dva dokumenty:

Dokument - Oznámení o přidělení registračního čísla vašeho dítěte

Dokument - Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

První dokument slouží k anonymitě vašeho dítěte. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, a proto zde budou děti uvedeny pod jedinečnými registračními čísly. Tato čísla se poté také objeví ve zveřejněném seznamu přijatých, případně nepřijatých, dětí, na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to nejpozději do 30. 4. 2021.

Druhý dokument vás pouze jako zákonné zástupce bude informovat o tom, že máte právo a možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a také nahlížet do spisu svého dítěte a činit si z něj výpisy. Avšak vzhledem k tomu, že motivační část neproběhne, nebude se v podstatě vyjadřovat k čemu. Nicméně musíme dostát všem právním formalitám, tak to na světě chodí. Dokument bude pouze informativní, nemusíte na něho reagovat, ani podepisovat a vracet zpět do školy. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat!

Pevně věřím, že aktuální nemilou situaci všichni zvládneme, a že se brzy všichni ve zdraví setkáme!

Mgr. Dagmar Halašová
ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.
ředitelka školy