Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021

Vážení a milí rodičové předškoláčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Z výše uvedených důvodů bude mít v tuto chvíli zápis k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021 pouze tzv. formální část (Přihláška dítěte, Dotazník pro rodiče, Souhlas se zpracováním osobních údajů). NEBOJTE SE! Děti o tzv. část motivační určitě nepřijdou!!! Jakmile to bude možné, děti společně s rodiči do školy pozveme a „vyzkoušíme si je“ ☺ ani paní učitelky se nechtějí připravit o nezapomenutelné setkání s malými předškoláčky a těšíme se na ně ☺ 

Nyní k části formální:

Na této stránce nyní naleznete pět dokumentů:

1. Přihláška k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

2. Dotazník pro rodiče

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů

4. Žádost o odklad povinné školní docházky

5. Kritéria pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

První tři (případně čtyři) dokumenty vytiskněte prosím, vyplňte a nejpozději do 8. 4. 2020 dodejte do školy.

Máte na výběr z těchto možností:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky 2mxk4ar)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (stačí dát do obálky, na kterou napíšete ZÁPIS a vložit do poštovní schránky školy)
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – proto, pokud budete chtít zvolit tuto poslední variantu (například z důvodu, že nevlastníte tiskárnu a budete chtít vyplnit dokumenty osobně),
    kontaktujte mě prosím na tel: 722 600 916 a dohodneme datum a čas.

9. 4. 2020 obdržíte na e-mailové adresy dva dokumenty:

Dokument - Oznámení o přidělení registračního čísla vašeho dítěte

Dokument - Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

První dokument slouží k anonymitě vašeho dítěte. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, a proto zde budou děti uvedeny pod jedinečnými registračními čísly. Tato čísla se poté také objeví ve zveřejněném seznamu přijatých, případně nepřijatých, dětí, na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to nejpozději do 17. 4. 2020.

Druhý dokument vás pouze jako zákonné zástupce bude informovat o tom, že máte právo a možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a také nahlížet do spisu svého dítěte a činit si z něj výpisy. Avšak vzhledem k tomu, že motivační část neproběhne, nebude se v podstatě vyjadřovat k čemu. Nicméně musíme dostát všem právním formalitám, tak to na světě chodí. Dokument bude pouze informativní, nemusíte na něho reagovat, ani podepisovat a vracet zpět do školy. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat!

Pevně věřím, že aktuální nemilou situaci všichni zvládneme, a že se brzy všichni ve zdraví setkáme!

Mgr. Dagmar Halašová
ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.
ředitelka školy