ARCHIV NOVINEK
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Český den proti rakovině je za dveřmi!

Charitativní kytičky měsíčku lékařského bude možné zakoupit v prostorách školy, a to:
-  ve středu 30. 9. 2020 od 8.00 do 9.00 hod. (modrý vstup do školy - přes školní dvůr)
a od 16.00 do 17.00 (před třídními schůzkami)
-  ve čtvrtek 1. 10. 2020 a v pátek 2. 10. 2020 od 13.00 do 14.30 hod v ředitelně školy.

Cena jedné kytičky je min. 20,- Kč.

Děkujeme předem za podporu tohoto projektu!

ZŠ a MŠ Vřesovice

Rozpis konání jednotlivých kroužků a výuky náboženství na ZŠ

Třídní schůzky

Ve středu, 30. 9. 2020 v 17.00 hod, proběhnou na základní škole třídní schůzky spojené s hlasováním do školské rady. Hlasování proběhne v jednotlivých kmenových třídách.

Třídní schůzky neproběhnou v prvním ročníku, z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Štullerové, náhradní termín bude oznámen v dostatečném časovém předstihu.

Rodičům žáků prvního ročníku bude umožněno hlasování v odpoledních hodinách (13 - 16 hod) ve středu 30. 9. Hlasovací lístky bude možné vyzvednout si u paní vychovatelky Turkové ve školní družině. 

Mgr. Dagmar Halašová

Projektový den Zdravíkov

Letošní první projektový den zaměřený na zdravou výživu.

Důležité upozornění k páteční (25. 9. 2020) výuce a ŠD

V pátek, 25. 9. 2020, se výuka neruší, ředitelské volno se na ZŠ a MŠ ve Vřesovicích v tento den nevyhlašuje! Jedinou drobnou změnou bude provozní doba školní družiny. V tento den bude školní družina z organizačních důvodů končit již ve 14.00 hod.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

ZDRAVÍ DO ŠKOL

Tento týden proběhne v naší škole projektový den "ZDRAVÍ DO ŠKOL" 
- ve středu, 23. 9., pro žáky 1., 2., a 3. ročníku
- ve čtvrtek 24. 9. pro žáky 4. a 5. ročníku. 

Účast v projektu je pro žáky bezplatná.

Vzhledem k tomu, že si budou děti chystat v tyto dny zdravé svačinky samy ve škole, není zapotřebí chystat svačinky doma. Nezapomeňte však prosím na pitný režim.

Děkujeme!

SPOLEK RADOSTNÁ ŠKOLIČKA
INFORMACE O PŘÍSPĚVCÍCH NA ŠK. ROK 2020/2021

ŠKOLSKÁ RADA - VOLBY

Vážení rodiče,

ve středu, 30. 9. 2020, proběhnou v rámci třídních schůzek na ZŠ od 17.00 hod a v MŠ v ranních a odpoledních hodinách (při příchodu nebo odchodu dítěte z MŠ) volby zástupců z řad rodičů do školské rady ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.

Pokud máte zájem stát se součástí školské rady a mít možnost podílet se na plánování aktivit, vizí a cílů naší školy v budoucnu, přihlaste se prosím na e-mail: zsamsvresovice@gmail.com a do předmětu e-mailu napište prosím ŠKOLSKÁ RADA – VOLBY.

Případní zájemci budou uvedeni na volební listině, ze které budou zákonní zástupci našich žáků dne 30. 9. 2020 vybírat členy školské rady pro další období.

Těšíme se na váš zájem ☺

S pozdravem a přáním pevného zdraví……

Mgr. Michaela Turková

předsedkyně školské rady

Důležitá zpráva!

Od zítřka (10. 9. 2020) se vrací povinné roušky do všech škol v ČR. Žáci budou mít povinnost nosit roušku ve všech společných prostorách školy (chodba, jídelna, šatny, WC...), ve třídách a ve venkovních prostorách školy žáci prozatím roušky mít nemusí. Výjimku tvoří děti navštěvující mateřskou školu, pro rodiče však platí povinnost nasadit si roušku jakmile vstoupí do vnitřních prostor obecního úřadu, kde sídlí mateřská škola i do prostor základní školy! 

Žákům základní školy prosím od zítřka přibalte do aktovky dvě čisté roušky. Každý den prosím kontrolujte stav jejich roušek. Dítěti, které nebude mít roušku, nebude bohužel vstup do školy umožněn!

Pro žáky, kteří do školy dojíždí autobusem, platí také povinnost nasadit si roušku! Může se stát, že Vaše dítě, v případě, že nebude mít roušku, nebude do autobusu vpuštěno!

Škola denně činí veškeré potřebné kroky pro zajištění maximální prevence šíření viru Covid_19. Bez vaší spolupráce to ale nezvládneme!

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

Rozvrhy pro školní rok 2020/2021

První školní den

První den nového školního roku 2020/2021

Vše je nachystáno

Vše je nachystáno, můžeme začít...těšíme se na vás!

Informace ze ZŠ

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý, 1. září 2020, v 7.30 hod.
Prvňáčci zahájí školní rok v 8.00 hod v učebně cizích jazyků.

V 9.00 hod. bude následovat mše k zahájení školního roku. Děti, které se mše nebudou účastnit, budou v úterý končit výuku v 8. 15 hod a budou odcházet samy nebo v doprovodu rodičů. Děti, které se mše zúčastní, budou končit cca v 9. 30 hod. Po mši děti odchází samy nebo v doprovodu rodičů. Srdečně zveme na mši rodiče našich žáků i veřejnost.

Od středy, 2. září 2020, bude probíhat výuka všech ročníků od 7. 30 hod, dle rozvrhu, který děti obdrží první školní den. Rozvrhy jednotlivých ročníků budou také zveřejněny na webových stránkách školy. Pro "přespolní" žáky bude od 2.září 2020 vypraven školní autobus. Bližší informace první školní den!

Zákonné zástupce žáků 2. - 5. ročníků prosíme o nahlášení obědů od 2. 9. 2020 paní Frantisové ze ZŠ v Bedihošti, a to nejpozději do pátku 28. 8. 2020 do 12. 00 hod, všichni prvňáčci budou mít od 2. 9. 2020 obědy nahlášeny školou (jídelníček bude umístěn na webových stránkách školy a také na úřední desce školy). V případě, že nebudou mít zákonní zástupci prvňáčků o obědy zájem, nahlásí tuto skutečnost v úterý, 1. 9. 2020, třídní učitelce Mgr. Alici Štullerové.  

Ranní družina, vzhledem k posunutí začátku vyučování na 7. 30 hod, nebude ve školním roce 2020/2021 realizována. 

Žáci budou do školy vstupovat "modrým vstupem" do prostor šaten, přes nádvoří školy, tak, jak byli zvyklí před koronavirovým šílenstvím. Roušky nemusí mít, nezapomeňte však na přezůvky! Škola zajistí důkladnou desinfekci všech prostor. V případě, že bude naše oblast označena "červeným semaforem" nebo se ve škole vyskytne pozitivní nález Covidu_19, budou zákonní zástupci našich žáků neprodleně informováni o dalším postupu!

Pevně věřím, že  k takové situaci nedojde a budeme moci všichni volně dýchat.

Sledujte prosím webové stránky školy s aktuálními informacemi!

S přáním úspěšného vstupu do nového školního roku...

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

Dodatečný zápis žáků 1. ročníku

INFORMACE

Vážení rodiče,
v pátek 28. 8. 2020 od 9.00 do 12.00 hodin

proběhne v prostorách základní školy ve Vřesovicích

dodatečný zápis dětí do prvního ročníku (tzv. motivační část).

Posuzovat se bude školní zralost. Obsahem dodatečného zápisu bude především ověření grafomotorických dovedností dětí, řečový projev, myšlení i paměť v matematických představách, zrakovém a sluchovém vnímání. Nakreslíme si lidskou postavu (tatínka, maminku, sourozence ☺), zkontrolujeme obratnost a pohybovou zdatnost.

Děti budou mít za úkol například spočítat předměty, určit barvy, poznat číslice, písmena či některé základní geometrické tvary. Při kreslení postavy se kromě úrovně myšlenkových operací zjišťuje úchop tužky, lateralita (zda je dítě pravák či levák) a délka koncentrace.

S sebou si prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, případě další dokumenty, které jsou důležité pro vzdělávací proces Vašeho dítěte (např. lékařské zprávy,….)

Prosíme o zpětnou zprávu na e-mail školy: zsamsvresovice@gmail.com, zdali se dodatečného zápisu zúčastníte nebo nikoliv, a také předběžný čas Vašeho příchodu, ať jsme připraveni a vše proběhne hladce ☺

Těšíme se na vás a především na naše nastávající prvňáčky!

Pedagogové ze ZŠ ve Vřesovicích ☺

Jídelníček ZŠ a MŠ od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

Aktuální jídelníček pro mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníček ke stažení ZDE >>>

Organizace konce školního roku 2019/2020

ÚT 23. 6. 2020 výlet žáků pátého ročníku do Prahy
ST 24. 6. 2020 odevzdávání učebnic - všechny učebnice zkontrolovat prosím, zalepit, vygumovat...
PO 29. 6. 2020 úklid tříd, od 17.00 hod - Loučení s páťáky ve venkovních prostorách zámku
ÚT 30. 6. 2020 předávání vysvědčení od 7. 30 do 8.00 hod, konec výuky, ŠD v tento den není!
ST 1. 7. - PÁ 10. 7. 2020 - příměstský turistický tábor pro přihlášené žáky

Na co před nástupem do školy nezapomenout?

Pro prvňáčky: Na co před nástupem do školy nezapomenout?

Jídelníček ZŠ a MŠ od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020

Aktuální jídelníček pro mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníček ke stažení ZDE >>>

Tradiční výlet do Prahy

23. 6. 2020 proběhne výlet do Prahy pro žáky pátých ročníků. Bližší informace byly zaslány na e-maily zákonných zástupců jednotlivých žáků pátého ročníku.

Pozvánka na Putování za pohádkou

Příměstský turistický tábor

Ve dnech ST 1. 7.  –  PÁ 3. 7. a v týdnu od ÚT 7. 7. do PÁ 10. 7. 2020 se při škole uskuteční PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ TÁBOR – Poznej svoje okolí. 

Ve  ST 1. 7. pojedeme na výlet do ZOO OLOMOUC a ve ST 8. 7., pokud nám to počasí umožní, na výlet na Plumlovskou přehradu. Cena příměstského tábora je 500,- Kč (v ceně je stravné – oběd - mimo dnů, kdy budeme na výletě). Zpětná odhláška obědů nebude z organizačních důvodů možná.  Kapacita tábora je omezena na 2 x 15 dětí. 

Závazné přihlášky pošlete prosím po svých dětech nejpozději do ST 10. 6. 2020.

Částku 500,- Kč uhraďte prosím hotově nebo na účet školy - s poznámkou Příměstský tábor a jméno dítěte, nejpozději do PÁ 26. 6. 2020.

Pracovní pozice

Základní škola a mateřská škola ve Vřesovicích nabízí pracovní pozici v MŠ
domovnice a pracovnice výdeje stravy

od září 2020 do ledna 2021 - úvazek 0,2 – výpomoc stávající domovnici v rámci postupného zaučení se na výše uvedenou pozici.

od února 2021 plný úvazek, samostatný výkon práce na výše uvedené pozici.

V případě zájmu prosíme o písemnou žádost doplněnou o stručný popis předcházejících pracovních zkušeností  a kontaktní údaje (jméno, příjmení, bydliště, telefon, příp. e-mail).

Písemné žádosti přineste prosím nejpozději do 30. 6. 2020, a to osobně, vedoucí učitelce MŠ paní Anně Milčákové nebo vložte do obálky a vhoďte do schránky, která se nachází na budově základní školy – vedle úřední desky ZŠ – na obálku prosím napište – MŠ DOMOVNICE.

Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 8. - 12. 6. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

Navrácení zálohy za neuskutečněnou Školu v přírodě

Žákům, kteří uhradili zálohu na Školu v přírodě ve výši 1.000,- Kč, bude tato částka vrácena na účet jejich zákonných zástupců. Z tohoto důvodu prosíme o zaslání čísla účtu na e-mail školy (zsamsvresovice@gmail.com) nebo prostřednictvím svých dětí – např. napsat do deníčku, na lístek se jménem dítěte….., nejpozději do ST 10. 6. 2020. Pokud budete posílat číslo účtu e-mailem, do PŘEDMĚTU uveďte prosím: VRATKA – ŠVP a k číslu účtu jméno dítěte.

Děkujeme!

PLÁNY UČIVA

Plány učiva jednotlivých ročníků do konce školního roku 2019/2020

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Uvolňování opatření – můžeme si hrát i mimo areál školy!

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření ze strany Ministerstva školství, je nyní již možné, za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek), chodit se žáky i mimo areál školy.

Od 1. 6. 2020  nás proto bude možné i s dětmi vidět na procházkách obcí.

Dagmar Halašová
ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Informace k ošetřovnému týkající se rodičů dětí jak z mateřské, tak základní školy, naleznete na úřední desce školy (pod odkazem níže):

ZAHÁJENÍ VÝUKY OD 25. 5. 2020

Aktuální informace k zahájení výuky od 25. 5. 2020 naleznete na následující stránce:

⚠ DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU ⚠

Aktuální důležité informace k zápisu na základní školu pro rok 2020/2021
naleznete na následující stránce:

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 18. - 22. 5. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

SVÁTEK MATEK

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 11. - 15. 5. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 4. - 8. 5. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 27. 4. – 1. 5. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 20. - 26. 4. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ NA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vzhledem k aktuální situaci distančního vzdělávání a státem nařízené karantény, a s předběžným předpokladem, že tato situace bude trvat minimálně do poloviny května, rozhodli jsme se, že provoz na základní škole a v mateřské škole, v případě, že to podmínky státem nařízené karantény umožní, prodloužíme do 10. července.

Žáci základní školy budou mít v dopoledních hodinách výuku a v odpoledních školní družinu. Výuka bude probíhat hravou formou, zaměříme se především na prověření znalostí distančně probraného učiva českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Rádi bychom do školy pozvali také naše předškoláčky, aby si mohli „nanečisto“ vyzkoušet, jak to v takové škole chodí a měli možnost seznámit se s paní učitelkou i staršími spolužáky.

Pokud budou mít zájem a chuť, zúčastní se jak dopolední části dne (výuka), tak i odpolední části dne (školní družina). Časový harmonogram bude stanoven později, předpoklad účasti předškoláčků ve škole je cca dva dny v týdnu.

Během prázdninového provozu bychom s dětmi rádi podnikli nějaký výlet (ZOO, lanové centrum), abychom dětem vynahradili nezrealizovanou školu v přírodě.

Provoz mateřské školy bude probíhat standardně, bude realizován pro děti zaměstnaných rodičů.

Děti školy i školky budou mít v průběhu těchto 14 dnů zajištěny obědy a také dopolední i odpolední svačiny.

Účast na prázdninovém provozu školy i školky není povinná.
Pro zajištění stravování však budeme potřebovat již koncem června závaznou přihlášku dětí, které budou mít zájem se prázdninové školy hrou a školky zúčastnit.

Bližší informace budeme zveřejňovat postupně v souvislosti s aktuální situací.

Společně to zvládneme ☺
všichni ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 6. - 10. 4. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY v průběhu nařízeného volna

PO  30. 3.   8 – 12.00 hod.

ÚT  31. 3.   13 – 15.00 hod.

ST  1. 4.   14 – 17.00 hod.

ČT  2. 4.   13 – 15.00 hod.

PÁ  3. 4.   14 – 17.00 hod.

PO  6. 4.   14 – 17.00 hod.

ÚT  7. 4.   13 – 15.00 hod.

ST  8. 4.   14 – 17.00 hod.

ČT  9. 4.   13 – 15.00 hod.

PÁ  10. 4.    svátek

PO  13. 4.   svátek

ÚT  14. 4.   13 – 15.00 hod.

ST  15. 4.   15 – 17.00 hod.

ČT  16. 4.   13 – 15.00 hod.

PÁ  17. 4.   15 – 17.00 hod.

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice
mob.tel. 722 600 916

DEN NAROZENÍ JANA AMOSE KOMENSKÉHO - UČITELE NÁRODŮ

Den učitelů.

Všechno nejlepší všem učitelům!!!! ❤

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 30. 3. - 3. 4. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

Volnočasová aktivita - SKLÁDÁNÍ VLAŠTOVKY

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Oznámení ředitelky školy k organizaci zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021
naleznete přímo pod tímto odkazem na nové stránce >>>

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY

Milé děti, vážení rodiče….

Od středy (11. 3. 2020), z důvodu státem nařízené karantény, nemohou děti navštěvovat školu a výuka bude proto až do odvolání probíhat distančně, tedy formou domácího  samostudia.

Z tohoto důvodu bude na webových stránkách školy postupně uveřejňováno učivo pro jednotlivé ročníky, a to vždy na jeden týden. Děti čeká spousta samostatné práce, kterou bychom jinak dělali ve škole. Zadané učivo je závazné, tzn., že jeho vypracování je povinné. Prosíme tedy vás, rodiče, dohlédněte na správnost a úplnost vypracovaných úkolů a zbytečně jejich plnění neodkládejte, budou přibývat!

Na zadané učivo budeme po návratu do školy navazovat a nebude mnoho času a prostoru vracet se zpět.

Věříme však, že vše zvládneme a že se co nejdřív budeme moci vrátit do školních lavic!

Aby vám čas strávený doma s dětmi rychleji ubíhal, budou paní vychovatelky postupně připravovat různé návody a nápady na tvořivou činnost. 
Aktuální volnočasová hra: Čekání na autobus - viz video pod tímto textem.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci!

Všichni ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích ☺

⚠ OZNÁMENÍ ⚠

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se od zítřka, 11.3.2020, uzavírají veškeré základní, střední i vysoké školy, a to do odvolání.

Veškeré důležité informace budou postupně uveřejňovány na webových stránkách školy a ÚŘEDNÍCH DESKÁCH ŠKOLY a OBCÍ VŘESOVICE a VÝŠOVICE.

Provoz mateřské školy bude omezen pouze pro výjimečné případy dětí, u kterých nemají rodiče, z pracovních důvodů, možnost ponechat dítě v domácí péči.

Zvažte však prosím riziko možné nákazy Vašeho dítěte!

Děkuji za pochopení!

Mgr. Dagmar Halašová

ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY v průběhu nařízeného volna

ST 11. 3. -        

ČT 12. 3.   8 – 12.00 hod

Pá 13. 3.   13 – 15.30 hod

PO 16. 3.   8 – 12.00 hod

ÚT 17. 3.   8 – 12.00 hod

ST 18. 3.   13 – 15.30 hod

ČT 19. 3. -

PÁ 20. 3. -

PO 23. 3. -

ÚT 24. 3.   8 – 12.00 hod

ST 25. 3.   13 – 15.30 hod

ČT 26. 3. -

PÁ 27. 3.   13 – 15.30 hod

PO 30. 3.   8 – 12.00 hod

ÚT 31. 3.   8 – 12.00 hod

ST 1. 4.   13 – 15.30 hod

ČT 2. 4. -

PÁ 3. 4.   8 – 12.00 hod

Vytištěné formuláře budou ve škole k dispozici od ČT 12.3.2020

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v

pátek 3. dubna 2020 od 12:00 do 18:00 hod.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
a dětí s odkladem povinné školní docházky.

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

Rodný list dítěte.

Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé
bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte.

Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce,
pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte.

Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou,
je třeba donést i rozhodnutí o udělení odkladu.

Jídelníček od 9.3.2020 do 13.3.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Den otevřených dveří

Na co se můžete těšit:
- kreativní dílničky, pohádka - Jak šli bratři pro kládu
- angličtina hrou pro prvňáčky - ukázka výuky anglického jazyka pro první ročník
- výstava - Mám šikovné příbuzné
- prohlídka zrekonstruovaných prostor školy

Přijďte se za námi podívat a zeptat se na všechno, co vás zajímá.
Například na možnost bezplatného využití školního autobusu pro "přespolní" žáky od školního roku 2020/2021. Na výuku anglického jazyka od prvního ročníku nebo na nabídku sportovních aktivit - lyžařský kurz pro žáky prvních až pátých ročníků. Na rozvoj logického myšlení v kroužku deskových her, rozvoj kreativních dovedností dětí ve výtvarném kroužku nebo na podporu čtenářské gramotnosti ve čtenářském kroužku. 

Rádi vás uvidíme :) 
Žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Vřesovice

Jídelníček od 2.3.2020 do 6.3.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Jídelníček od 24.2.2020 do 28.2.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Jídelníček od 17.2.2020 do 21.2.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Jídelníček od 10.2.2020 do 14.2.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Jídelníček od 3.2.2020 do 7.2.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Lyžařský kurz Hraběšice 2020

Lyžařský kurz Hraběšice

Termín konání: PO 27. 1. – PÁ 31. 1. 2020

Sraz: PO 27. 1. v 7.30 u školy (odjezd busem v 8.00 od školy)

Příjezd: PÁ 31. 1. 2020 cca v 15 hod

Začínáme a končíme obědem!

V týdnu před odjezdem na kurz prosíme odevzdat tyto dokumenty:

1) Plná moc paní vychovatelce Turkové s poskytováním zdravotních služeb
2) Podepsané oznámení žáků a rodičů o pravidlech chování během kurzu
3) Potvrzení o bezinfekčnosti – nesmí být starší dvou dnů!!! 
(tzn. datum podpisu 27. 1. 2020) – stačí přinést v den odjezdu!
4) Potvrzení o seřízení lyží na jméno žáka specializovanou firmou
5) Průkazka pojištěnce nebo její kopie

K datu 24. 1. musí být uhrazena celá částka ve výši 3. 000,- Kč.

Školní obědy mají účastníci kurzu odhlášeny.

Lyže s hůlkami a lyžařské boty dejte prosím dětem do transportních vaků.

Těší se celý organizační tým ☺

Organizace posledního lednového týdne
(pro děti, které nejedou na lyžařský kurz).

V týdnu od PO 27. 1. do ČT 30. 1.
bude z organizačních důvodů výuka zkrácena, a to každý den do 11. 40 hod.

Zkrácena bude také provozní doba školní družiny, a to do 14.00 hod.
Pouze ve výjimečných případech bude možné od 14.00 hod děti umístit do mateřské školy.
Tato možnost však platí pouze pro žáky prvního ročníku.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

V pátek 31. 1. mají děti pololetní prázdniny.

Opis pololetního vysvědčení všechny děti obdrží v pondělí 3. 2.

Děkujeme za pochopení.

Návštěva vánočních trhů

“Jak Sněhuláček zachraňoval medvídka Popletu”
aneb První pomoc není žádná věda

Výlet na vánoční trhy

1. a 2. třída - trhy Prostějov

Sraz u školy v 8:00 hodin
Odjezd: Vřesovice od kapličky v 8:17
z Výšovic v 8:18

Návrat na oběd.

Program: Společná návštěva galerie Mánes s prodejní výstavou.
S sebou: 20 Kč na autobus,
teplé oblečení, svačinu, kapesné dle uvážení.

3., 4. a 5. třída - trhy Olomouc

Sraz na zastávce Vřesovice u kapličky v 7:35 hodin
Odjezd: Vřesovice od kapličky v 7:47 hodin.
z Výšovic u mostu v 7:50, horní zastávka v 7:52

Děti mají odhlášený oběd.

Program: Společná návštěva vánočních trhů v Olomouci
S sebou: 60 Kč na autobus a vlak,
teplé oblečení, svačinu, kapesné dle uvážení.

ŠKOLNÍ DRUŽINA prosí o sdělení,
v kolik hodin budou děti tento den (18.12.2019) odcházet ze školy.

Náboženství se v tento den koná beze změn!

Vánoční besídka mateřské a základní školy

Mikuláš ve škole

Rozsvícení vánočního stromu ve Vřesovicích a Výšovicích

Vyhodnocení sběru papíru

V měsíci říjnu proběhl sběr papíru.
V celkovém součtu i s přispěním obce se vysbíralo 5 053 kg papíru
a zde jsou nejúspěšnější sběrači:

Mateřská škola
1. místo
Kryštof Štolba - 314 kg
2. místo Vít Kardinál - 290 kg
3. místo Sabina Týmová - 169 kg

Základní škola
1. místo Julie a Jáchym Škultéty - 698 kg
2. místo Agáta, Julie a Alex Derkovi - 434 kg
3. místo Denisa a Tereza Ondrákovi - 414 kg

Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili a podpořili tak školní aktivity.

Mgr. Dagmar Halašová

Projektový den a příprava na vánoční besídku a jarmark

Vánoční hvězda

Již 22 let pořádá Fakultní nemocnice Olomouc za pomoci maminek, bývalých pacientů a dobrovolníků prodej VÁNOČNÍCH HVĚZD. Výtěžek této akce slouží ke zpříjemnění prostředí hematologicko-onkologického oddělení, na dárky k narozeninám a Vánocům pro malé, těžce nemocné, pacienty, na náklady rodin spojených s pobytem v nemocnici a na ozdravné pobyty po ukončení léčby.

Pokud byste chtěli tuto akci podpořit a měli zájem o Vánoční hvězdy, můžete si vybrat barvu - (červená nebo žlutá) i velikost.

Malá    50,- Kč/ks
Větší  100,- Kč/ks

Z každé prodané květiny je 50% určeno pro Nadaci!
Webové stránky nadace: www.sancecz.org 

Objednávky jsou možné do 22. 11. 2019 do 20.00 hod.
Kontakt: Veronika Přikrylová, 724 904 823
K odběru budou kytky připraveny předběžně ve ČT 28. 11. 2019, přesný den bude upřesněn!

Děkujeme všem lidem dobré vůle!

Mgr. Dagmar Halašová

Třídní schůzky

Ve středu, 13. listopadu 2019, se od 17.00 do 18.00 hod.
konají třídní schůzky rodičů s třídními učiteli. 
V 16.00 hod. se sejdou zástupci spolku Radostná školička. 

Mgr. Dagmar Halašová

Vyhodnocení sběru papíru

V měsíci říjnu proběhl sběr papíru.
V celkovém součtu i s přispěním obce se vysbíralo 5 053 kg papíru
a zde jsou nejúspěšnější sběrači:

Mateřská škola
1. místo
Kryštof Štolba - 314 kg
2. místo Vít Kardinál - 290 kg
3. místo Sabina Týmová - 169 kg

Základní škola
1. místo Julie a Jáchym Škultéty - 698 kg
2. místo Agáta, Julie a Alex Derkovi - 434 kg
3. místo Denisa a Tereza Ondrákovi - 414 kg

Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili a podpořili tak školní aktivity.

Mgr. Dagmar Halašová

Vyjádření vedení školy

Ve středu, 6. 11. 2019, bude v ZŠ a MŠ Vřesovice běžný provoz
Zaměstnanci školy se ke stávce nepřipojí. 
Považujeme za zcela nezbytné provést zásadní restrukturalizaci podfinancovaného školství, a tím zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí a současně ocenit náročnou práci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy. Stávka však není řešením. Řešením současného školství je politická vůle dohodnout se a uvědomit si, že pouze investice do kvalitního vzdělání je zárukou dobře fungujícího a konkurenceschopného státu v budoucnu.

Velké díky všem zaměstnancům školy!

S úctou Mgr. Dagmar Halašová - ředitelka školy

UKÁZKA VÝCVIKU PSA

DÝŇOVÁNÍ

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhne v družině  DÝŇOVÁNÍ.

Chystáme se dlabat dýně, soutěžit, hrát si a možná si i něco hezkého vyrobit.
Děti si mohou přinést kostým a dýni na vydlabání.

Pokud má někdo z rodičů možnost donést i větší počet dýní, budeme moc rádi!
(možno vozit už od pondělí 21. 10.)

UKÁZKA VÝCVIKU PSA

V pátek 25. 10. 2019 od 13:30 hod. je pro děti z družiny připravena ukázka výcviku psa
a správné péče o něj.

Vybíráme 5 Kč od každého dítěte na pamlsky pro pejska ☺.

POZOR ZMĚNA ČASU ODBĚRU PAPÍRU!

V termínu od Po 14. 10. do Pá 25. 10. proběhne na škole sběr papíru. Papír je možné vozit každý den od 7.00 do 10.30 hod. a od 14.00 do 15.30 hod. do prostor školního nádvoří. V případě většího množství zavezte prosím papír přímo do NATURE s. r. o. v Držovicích, a pouze nahlaste název školy.

Stále také trvá barevně tříděný sběr vršků od PET lahví.

Výtěžek z tohoto sběru bude využitý pro podporu akcí ZŠ a MŠ,
prostřednictvím Spolku Radostná školička.

Děkujeme předem za podporu!!! Mgr. Dagmar Halašová

Rozsvěcování vánočního stromu

ZŠ a MŠ Vřesovice vás srdečně zve na rozsvěcování vánočního stromu:

Vřesovice - So 30. 11. 2019, 17.00

Výšovice - Ne 1. 12. 2019, 17.00

Přijďte s námi zahájit kouzelný čas adventu!

Vánoční besídka ZŠ a MŠ Vřesovice

Zveme vás na Vánoční besídku ZŠ a MŠ Vřesovice    
Kde: sokolovna Vřesovice
Kdy: Čt 12. 12. 2019 od 17.00 hod

Mgr. Dagmar Halašová

Sběr papíru

V termínu od Po 14. 10. do Pá 25. 10. proběhne na škole sběr papíru. Papír je možné vozit každý den od 7.00 do 7.30 hod. do prostor školního nádvoří. V případě většího množství zavezte prosím papír přímo do NATURE s. r. o. v Držovicích, a pouze nahlaste název školy.

Stále také trvá barevně tříděný sběr vršků od PET lahví.

Výtěžek z tohoto sběru bude využitý pro podporu akcí ZŠ a MŠ,
prostřednictvím Spolku Radostná školička.

Děkujeme předem za podporu!!! Mgr. Dagmar Halašová

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje dle ustanovení § 24, odst. 2. školského zákona č. 561/2001 v platném znění na dny 31. října a 1. listopadu 2019  ředitelské volno.
MŠ - 31. 10. 2019 provoz beze změn, pátek 1. 11. 2019 - ředitelské volno.

Mgr. Dagmar Halašová 

Pozvánka na Výšovický bajk

V neděli 6.10.2019 vás srdečně zveme na dětský cyklistický závod Výšovický bajk.
Závod je otevřen pro všechny děti, a to od 1 roku (ročník 2018) až po starší žáky (ročník 2004).

Akce se bude pořádat za každého počasí. Zajištěno občerstvení jak pro děti, tak dospělé.

Těší se na vás pořadatelé (obec Výšovice).

Propozice ke stažení přímo zde >>> 

Třídní schůzky

Ve středu, 25. září 2019, se od 17.00 do 18.00 hod. konají třídní schůzky rodičů s třídními učiteli. 
V 16.00 hod. se sejdou zástupci spolku Radostná školička. 

Mgr. Dagmar Halašová

Akce UKLIĎME ČESKO

V pátek 20. 9. 2019 se naše škola zúčastnila akce „Ukliďme Česko“.
Na začátku dne jsme si děti rozdělily do tří skupin. Poučily jsme je o tom, co mohou sbírat
a kterým věcem se naopak vyhnout.

Třetí a čtvrtá třída se vydala s paní učitelkou Ludvovou na hřiště k mateřské škole. Druhá skupina šla s paní ředitelkou k rybníku a poslední skupina uklízela hřiště sokolské. Každé skupině se podařilo nasbírat asi 2 odpadkové pytle věcí, které do přírody rozhodně nepatří. 

Mgr. Petra LUDVOVÁ

Akce UKLIĎME ČESKO

Žáci a pedagogové ZŠ Vřesovice se v pátek, 20. 9. 2019, připojí k celostátní dobrovolné úklidové akci "UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO".

Nechceme žít a hrát si v nepořádku!

Mgr. Dagmar HALAŠOVÁ

Hudební vystoupení

V pátek 13. září navštívil naši školu muzikant Marek Soldán s koncertem, díky kterému se děti měly možnost seznámit se žánry blues a rock & roll.

Všem se vystoupení moc líbilo a díky prostorné venkovní terase jsme si mohli i zatancovat.

Děkujeme ;) Mgr. Dagmar HALAŠOVÁ

Hledáme...

Hledáme šikovnou maminku nebo studentku, která by vedla taneční kroužek v mateřské škole ve Vřesovicích. Malí tanečnice i tanečníci se už moc těší.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy nebo vedoucí učitelku mateřské školy.

Ředitelka: Mgr. Dagmar HALAŠOVÁ
Telefon: 582 330 043
Mobil: 727 988 600, 722 600 916
E-mail: zsamsvresovice@gmail.com

Vedoucí učitelka mateřské školy: Anna MILČÁKOVÁ
Telefon: 582 368 123 (jen v době provozu MŠ)
Mobil: 720 051 972
E-mail: ms.vresovice@seznam.cz

Předem moc děkujeme!!!!

Návštěva dopravního hřiště v Prostějově

Dne 9.9. 2019 jsme s žáky 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Prostějově.
Žáci byli zábavnou formou poučeni o pravidlech silničního provozu.

Pomocí obrázkového pexesa si procvičili dopravní značky, na interaktivní tabuli si zopakovali křižovatky. Nakonec si nasadili helmy a vyzkoušeli si jízdu na kole přes překážky.

Mgr. Petra LUDVOVÁ

Termíny prázdnin a třídních schůzek pro rok 2019/2020

Nové termíny prázdnin a třídních schůzek pro školní rok  2019/2020

Odkaz ke stažení termínů přímo zde >>>

První den školního roku 2019/2020

Rozvrhy 1. pololetí 2019/2020

Nové rozvrhy pro jednotlivé třídy na 1. pololetí školního roku 2019/2020

Odkaz ke stažení rozvrhů přímo zde >>>

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 odstartujeme školní rok 2019/2020 !!!!

Začátek vyučování: 8.00 hod

Slavnostní zahájení: 8.00 hod venkovní terasa školy nebo učebna anglického jazyka
(v závislosti na aktuálním počasí)

Poté odchází všichni žáci do tříd se svými třídními učiteli!!!

V tento den výuka končí již v 8. 45 hod.

 Školní družina zahájí činnost až v úterý 3. 9., a to v 7. 00 hod.

Od 3. 9. do 6. 9. výuka všech ročníků končí čtvrtou vyučovací hodinou – ŠD do 16.00 hod!

V týdnu od 9. 9. 2019 – výuka dle rozvrhu!

TĚŠÍME SE!!!!! Všichni ze ZŠ a MŠ Vřesovice ;)

Organizace školního roku 2019/20 ke stažení přímo zde >>>

Informace obědy

Obědy, od úterý 3. 9. do pátku 6. 9. 2019, mají přihlášeny všichni žáci,

kteří se ve školní jídelně stravovali v červnu, před odchodem na letní prázdniny.

Pokud chcete oběd na úterý odhlásit,
učiňte tak prosím nejpozději v pondělí 2. 9.!!!!

Přihlašování i odhlašování obědů ve školním roce 2019/2020 bude probíhat podle stejných pravidel jako ve školním roce předchozím.

Aktuální jídelníček přímo zde >>>

Úřední hodiny ředitelství ZŠ a MŠ Vřesovice, příspěvková organizace

Od 1. 8. do 9. 8. 2019      8:00 - 12:00      

Od 12. 8. do 15. 5. 2019  Dovolená

Od 16. 8. do 23. 8. 2019 8:00 - 12:00      

Od 26. 8. do 30. 8. 2019 8:00 - 15:00      

V ostatní pracovní dny na základě telefonické domluvy 727 988 600.

 

Všem dětem, žákům i rodičům přejeme krásnou dovolenou
a těšíme se na vás  zase zpět ve škole od 2. 9. 2019. 

Mgr. Dagmar Halašová​