Úřední deska

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.

Podle § 183 novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme pod přiděleným registračním číslem seznam přijatých žáků.

registrační číslo : 01                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 02                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 03                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 04                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 05                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 06                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 07                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 08                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 09                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 10                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 12                                                    přijat/přijata

registrační číslo : 13                                                   přijat/přijata

 registrační číslo : 14                                                   přijat/přijata

registrační číslo : 15                                                   přijat/přijata

registrační číslo : 16                                                   přijat/přijata

registrační číslo : 17                                                   přijat/přijata

registrační číslo : 18                                                   přijat/přijata

registrační číslo : 19                                                   přijat/přijata

registrační číslo : 21                                                   přijat/přijata

registrační číslo : 22                                                   přijat/přijata

registrační číslo : 23                                                   přijat/přijata

                           

Datum zveřejnění: 20. 4. 2022

Mgr. Dagmar Halašová

ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí bude možné vyzvednout si osobně u ředitelky školy, po předchozí domluvě, na tel: 722 600 916, a to od pátku, 22. 4. 2022, nebo na schůzce s rodiči nastávajících prvňáčků, která se uskuteční ve středu, 15. 6. 2022, v 16.30 hod.

 

Žáci přijatí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.

 

Podle § 183 novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme pod přiděleným registračním číslem  seznam přijatých žáků.

registrační číslo : 01                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 02                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 03                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 04                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 05                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 06                                                         přijat/přijata

registrační číslo : 07                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 08                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 09                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 10                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 11                                                           přijat/přijata

registrační číslo : 12                                                           přijat/přijata

                                        

Datum zveřejnění: 20. 5. 2021

Mgr. Dagmar Halašová

ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout si osobně u vedoucí učitelky MŠ – pí. Anny Milčákové.

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.

 

Podle § 183 novely zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme pod přiděleným registračním číslem  seznam přijatých žáků.

1. registrační číslo 01                               přijat/přijata

2. registrační číslo 02                               přijat/přijata

3. registrační číslo 03                               přijat/přijata

4. registrační číslo 04                               přijat/přijata

5. registrační číslo 05                               přijat/přijata

        6. registrační číslo 06                               přijat/přijata

7. registrační číslo 07                               přijat/přijata

8. registrační číslo 08                               přijat/přijata

9. registrační číslo 13                               přijat/přijata

                                        

Datum zveřejnění: 30. 4. 2021

 

Mgr. Dagmar Halašová

ředitelka školy