"MOUDRÝ JE TEN, KDO SE DOVEDE UČIT OD DRUHÝCH."

S. E. Thompson

Novinky z naší školy

Máte zájem dostávat informace o novinkách z naší školy na e-mail? Zaregistrujte se:

Základní škola

Aktuální informace a novinky ze základní školy.

Mateřská škola

Aktuální informace a novinky z mateřské školy.

Školní družina

Aktuální informace a novinky ze školní družiny.

Rozvrhy pro školní rok 2020/2021

Informace ze ŠD

Vážení rodiče, milé děti.

Opět vás čeká v družině deset školních měsíců. Každý den se budeme bavit venku i ve škole. Školní družina letos, více než kdy jindy, bude dbát na to, abychom co nejvíce času trávili venku. Všichni se budeme muset vyrovnat se zvýšenými hygienickými a bezpečnostními opatřeními v rámci koronavirové epidemie.

Jelikož máme v družině možnost se válet a povalovat, a to nejen uvnitř školy, ale také venku, potřebujeme v družině náhradní oblečení. Proto prosíme rodiče, aby dětem připravili vhodné převlečení do družiny a děti prosíme, aby se  nezapomínaly převlékat. Při pobytu venku se dítě může lehce umazat, přizpůsobte tomu prosím i vhodné oblečení.

V měsíci září vybíráme platbu za ŠD. Částka 350,-Kč je za pololetí (tj. za každý měsíc 70,-Kč). Příspěvek prosím zasílejte na účet číslo:  107-1268760267/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD a jméno dítěte. (např. ŠD Nováková I.pololetí 2020/21).

Prosíme vás o zaslání této částky do 20. 9. 2020 za první pololetí
a do 20.01.2021 za druhé pololetí
.

Věříme, že nový školní rok bude veselejší než ten loňský a budeme společně trávit čas ve spokojené, klidné, zdravé a zábavné družině. Na plné obrátky začneme ve středu 2.9.2020.  Družina navazuje na vyučování dětí a končí v 16:00. Prosíme Vás, aby děti měly v prvním týdnu lísteček v kolik hodin odchází z družiny a jakým způsobem.  (Př.: Dobrý den, Lucinka dnes 5.9. 2019 odejde z ŠD sama v 14:00 hodin).

Během týdne děti donesou zápisový lístek, vyplňte prosím zadní stranu s odchody dítěte během školního roku 2020/2021. Pokud dítě neodchází samo, doplňte i zákonného zástupce, který bude dítě vyzvedávat. U rozvedených rodičů prosíme  kopii rozsudku o úpravě výchovy a výživy.

Jednu změnu máme. Když si půjdete pro své dítě, stačí na nás zazvonit a my vám jej pošleme k šatním skříňkám.

Vlastně dvě změny. Připravily jsme pro vás kreativní dílničky. První proběhne na přelomu září a října. Pokud chcete strávit hezké odpoledne se svými dětmi a zároveň něco vytvořit, budeme se těšit na vaši účast.

Vaše paní vychovatelky

 Michaela Turková a Markéta Ficová

 

PS: Děkujeme všem rodičům za jejich pomoc, názory a připomínky a věříme, že naše komunikace bude i nadále tak živá, jako doposud.

Jídelníček ZŠ a MŠ od 1. 9. 2020 do 4. 9. 2020

Aktuální jídelníček pro mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníček ke stažení ZDE >>>

Informace ze ZŠ

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý, 1. září 2020, v 7.30 hod.
Prvňáčci zahájí školní rok v 8.00 hod v učebně cizích jazyků.

V 9.00 hod. bude následovat mše k zahájení školního roku. Děti, které se mše nebudou účastnit, budou v úterý končit výuku v 8. 15 hod a budou odcházet samy nebo v doprovodu rodičů. Děti, které se mše zúčastní, budou končit cca v 9. 30 hod. Po mši děti odchází samy nebo v doprovodu rodičů. Srdečně zveme na mši rodiče našich žáků i veřejnost.

Od středy, 2. září 2020, bude probíhat výuka všech ročníků od 7. 30 hod, dle rozvrhu, který děti obdrží první školní den. Rozvrhy jednotlivých ročníků budou také zveřejněny na webových stránkách školy. Pro "přespolní" žáky bude od 2.září 2020 vypraven školní autobus. Bližší informace první školní den!

Zákonné zástupce žáků 2. - 5. ročníků prosíme o nahlášení obědů od 2. 9. 2020 paní Frantisové ze ZŠ v Bedihošti, a to nejpozději do pátku 28. 8. 2020 do 12. 00 hod, všichni prvňáčci budou mít od 2. 9. 2020 obědy nahlášeny školou (jídelníček bude umístěn na webových stránkách školy a také na úřední desce školy). V případě, že nebudou mít zákonní zástupci prvňáčků o obědy zájem, nahlásí tuto skutečnost v úterý, 1. 9. 2020, třídní učitelce Mgr. Alici Štullerové.  

Ranní družina, vzhledem k posunutí začátku vyučování na 7. 30 hod, nebude ve školním roce 2020/2021 realizována. 

Žáci budou do školy vstupovat "modrým vstupem" do prostor šaten, přes nádvoří školy, tak, jak byli zvyklí před koronavirovým šílenstvím. Roušky nemusí mít, nezapomeňte však na přezůvky! Škola zajistí důkladnou desinfekci všech prostor. V případě, že bude naše oblast označena "červeným semaforem" nebo se ve škole vyskytne pozitivní nález Covidu_19, budou zákonní zástupci našich žáků neprodleně informováni o dalším postupu!

Pevně věřím, že  k takové situaci nedojde a budeme moci všichni volně dýchat.

Sledujte prosím webové stránky školy s aktuálními informacemi!

S přáním úspěšného vstupu do nového školního roku...

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

Informace z MŠ

Ve čtvrtek, 27. 8. 2020 v 16.00 hod, (třída II. - VČELIČKY), se konají třídní schůzky. 
Žádáme hlavně rodiče nových dětí, aby se pokud možno na třídní schůzky dostavili. 

Zahájení provozu MŠ je v úterý 1. 9. 2020 od 6:30 hod.

Nahlaste si prosím děti, které nastoupí od 1. 9. 2020 ke stravování, a to nejpozději do pátku do 12:00 hod telefonicky na číslo 720 051 972 nebo e-mailem (ms.vresovice@seznam.cz). 

Děkuji za spolupráci a těším se na hojnou účast.
Anna Milčáková - vedoucí učitelka MŠ

INFORMACE

Vážení rodiče,
v pátek 28. 8. 2020 od 9.00 do 12.00 hodin

proběhne v prostorách základní školy ve Vřesovicích

dodatečný zápis dětí do prvního ročníku (tzv. motivační část).

Posuzovat se bude školní zralost. Obsahem dodatečného zápisu bude především ověření grafomotorických dovedností dětí, řečový projev, myšlení i paměť v matematických představách, zrakovém a sluchovém vnímání. Nakreslíme si lidskou postavu (tatínka, maminku, sourozence ☺), zkontrolujeme obratnost a pohybovou zdatnost.

Děti budou mít za úkol například spočítat předměty, určit barvy, poznat číslice, písmena či některé základní geometrické tvary. Při kreslení postavy se kromě úrovně myšlenkových operací zjišťuje úchop tužky, lateralita (zda je dítě pravák či levák) a délka koncentrace.

S sebou si prosím přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, případě další dokumenty, které jsou důležité pro vzdělávací proces Vašeho dítěte (např. lékařské zprávy,….)

Prosíme o zpětnou zprávu na e-mail školy: zsamsvresovice@gmail.com, zdali se dodatečného zápisu zúčastníte nebo nikoliv, a také předběžný čas Vašeho příchodu, ať jsme připraveni a vše proběhne hladce ☺

Těšíme se na vás a především na naše nastávající prvňáčky!

Pedagogové ze ZŠ ve Vřesovicích ☺

Fotogalerie z příměstského tábora

Prázdniny

Pohodové a odpočinkové léto přejí všichni ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích.

Informace k příměstskému táboru

Na co před nástupem do školy nezapomenout?

Pro prvňáčky: Na co před nástupem do školy nezapomenout?

ŠKOLA V MÉDIÍCH

Naše škola jako jeden ze 192 projektů nominovaných na vítěze České ceny za architekturu.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Volnočasové aktivity pro žáky základní školy.

Připravují paní vychovatelky Mgr. Michaela Turková & Bc. Markéta Ficová

ETAPOVÁ HRA "PUTOVÁNÍ MALÉHO PRINCE"

Díky spolupráci s olomouckými skauty se děti mohou zapojit do etapové hry Putování Malého prince (pro žáky cca 4. a 5. třídy).

Pro získání pozvánky do hry je třeba vyplnit formulář zde:
(bude obratem v co nejkratším čase zaslána na vyplněný e-mail)

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Více informací o hře najdete na webu skautů z Olomouce:

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

Naši žáci v akci