ARCHIV NOVINEK

Jídelníček ZŠ a MŠ od 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020

Aktuální jídelníček pro mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníček ke stažení ZDE >>>

Organizace konce školního roku 2019/2020

ÚT 23. 6. 2020 výlet žáků pátého ročníku do Prahy
ST 24. 6. 2020 odevzdávání učebnic - všechny učebnice zkontrolovat prosím, zalepit, vygumovat...
PO 29. 6. 2020 úklid tříd, od 17.00 hod - Loučení s páťáky ve venkovních prostorách zámku
ÚT 30. 6. 2020 předávání vysvědčení od 7. 30 do 8.00 hod, konec výuky, ŠD v tento den není!
ST 1. 7. - PÁ 10. 7. 2020 - příměstský turistický tábor pro přihlášené žáky

Na co před nástupem do školy nezapomenout?

Pro prvňáčky: Na co před nástupem do školy nezapomenout?

Jídelníček ZŠ a MŠ od 22. 6. 2020 do 26. 6. 2020

Aktuální jídelníček pro mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníček ke stažení ZDE >>>

Tradiční výlet do Prahy

23. 6. 2020 proběhne výlet do Prahy pro žáky pátých ročníků. Bližší informace byly zaslány na e-maily zákonných zástupců jednotlivých žáků pátého ročníku.

Pozvánka na Putování za pohádkou

Příměstský turistický tábor

Ve dnech ST 1. 7.  –  PÁ 3. 7. a v týdnu od ÚT 7. 7. do PÁ 10. 7. 2020 se při škole uskuteční PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ TÁBOR – Poznej svoje okolí. 

Ve  ST 1. 7. pojedeme na výlet do ZOO OLOMOUC a ve ST 8. 7., pokud nám to počasí umožní, na výlet na Plumlovskou přehradu. Cena příměstského tábora je 500,- Kč (v ceně je stravné – oběd - mimo dnů, kdy budeme na výletě). Zpětná odhláška obědů nebude z organizačních důvodů možná.  Kapacita tábora je omezena na 2 x 15 dětí. 

Závazné přihlášky pošlete prosím po svých dětech nejpozději do ST 10. 6. 2020.

Částku 500,- Kč uhraďte prosím hotově nebo na účet školy - s poznámkou Příměstský tábor a jméno dítěte, nejpozději do PÁ 26. 6. 2020.

Pracovní pozice

Základní škola a mateřská škola ve Vřesovicích nabízí pracovní pozici v MŠ
domovnice a pracovnice výdeje stravy

od září 2020 do ledna 2021 - úvazek 0,2 – výpomoc stávající domovnici v rámci postupného zaučení se na výše uvedenou pozici.

od února 2021 plný úvazek, samostatný výkon práce na výše uvedené pozici.

V případě zájmu prosíme o písemnou žádost doplněnou o stručný popis předcházejících pracovních zkušeností  a kontaktní údaje (jméno, příjmení, bydliště, telefon, příp. e-mail).

Písemné žádosti přineste prosím nejpozději do 30. 6. 2020, a to osobně, vedoucí učitelce MŠ paní Anně Milčákové nebo vložte do obálky a vhoďte do schránky, která se nachází na budově základní školy – vedle úřední desky ZŠ – na obálku prosím napište – MŠ DOMOVNICE.

Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci!

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka školy

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 8. - 12. 6. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

Navrácení zálohy za neuskutečněnou Školu v přírodě

Žákům, kteří uhradili zálohu na Školu v přírodě ve výši 1.000,- Kč, bude tato částka vrácena na účet jejich zákonných zástupců. Z tohoto důvodu prosíme o zaslání čísla účtu na e-mail školy (zsamsvresovice@gmail.com) nebo prostřednictvím svých dětí – např. napsat do deníčku, na lístek se jménem dítěte….., nejpozději do ST 10. 6. 2020. Pokud budete posílat číslo účtu e-mailem, do PŘEDMĚTU uveďte prosím: VRATKA – ŠVP a k číslu účtu jméno dítěte.

Děkujeme!

PLÁNY UČIVA

Plány učiva jednotlivých ročníků do konce školního roku 2019/2020

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Uvolňování opatření – můžeme si hrát i mimo areál školy!

Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření ze strany Ministerstva školství, je nyní již možné, za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek), chodit se žáky i mimo areál školy.

Od 1. 6. 2020  nás proto bude možné i s dětmi vidět na procházkách obcí.

Dagmar Halašová
ředitelka školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

Informace k ošetřovnému týkající se rodičů dětí jak z mateřské, tak základní školy, naleznete na úřední desce školy (pod odkazem níže):

ZAHÁJENÍ VÝUKY OD 25. 5. 2020

Aktuální informace k zahájení výuky od 25. 5. 2020 naleznete na následující stránce:

⚠ DŮLEŽITÉ INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY⚠

Aktuální důležité informace z mateřské školy naleznete na následující stránce
(včetně volnočasových aktivit pro děti z mateřské školy):

⚠ DŮLEŽITÉ INFORMACE K ZÁPISU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU ⚠

Aktuální důležité informace k zápisu na základní školu pro rok 2020/2021
naleznete na následující stránce:

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Volnočasové aktivity pro žáky základní školy.

Připravují paní vychovatelky Mgr. Michaela Turková & Bc. Markéta Ficová

ETAPOVÁ HRA "PUTOVÁNÍ MALÉHO PRINCE"

Díky spolupráci s olomouckými skauty se děti mohou zapojit do etapové hry Putování Malého prince (pro žáky cca 4. a 5. třídy).

Pro získání pozvánky do hry je třeba vyplnit formulář zde:
(bude obratem v co nejkratším čase zaslána na vyplněný e-mail)

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Více informací o hře najdete na webu skautů z Olomouce:

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Informace o úplatě za školní družinu na základní škole a za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v době uzavření z důvodu šíření koronaviru COVID-19

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 18. - 22. 5. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

SVÁTEK MATEK

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 11. - 15. 5. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

⚠ DŮLEŽITÉ INFORMACE ⚠

Čerpání ošetřovného v případě obnovení provozu MŠ

Jídelníček MŠ od 11.5.2020 do 15.5.2020

Aktuální jídelníček pro mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníček ke stažení ZDE >>>

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Od 11. 5. 2020 obnoven provoz MŠ ve Vřesovicích.

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 4. - 8. 5. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení a milí rodičové,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona (§ 34 odst. 2), tedy v období od 4. května 2020 do 11. května 2020. 

Plánovaný Den otevřených dveří v MŠ se z výše uvedených důvodů konat nebude.

Pasování předškoláků bude realizováno dle aktuální situace.

Na webových stránkách školy naleznete v tuto chvíli šest dokumentů pro vyplnění (body 1 - 6), dále následuje připomenutí nutnosti dodat společně s těmito dokumenty kopii rodného listu a očkovacího průkazu (body 7 - 8) a dále pak Kritéria pro přijímání do MŠ - bod 9.

1. Žádost o přijetí pro školní rok 2020/2021

2. Dotazník pro rodiče dvouletých dětí

3. Dotazník pro rodiče tříletých a starších dětí

4. Informovaný souhlas

5. Dohoda o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

6. Prohlášení o očkování

7. Kopie RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

8. Kopie OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE (s výjimkou předškoláků)

9. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Z prvních osmi dokumentů vyberte ty, které odpovídají příslušnému věku Vašeho dítěte, vyplňte prosím a nejpozději do 11. 5. 2020 dodejte do školy.

Máte na výběr z těchto možností:

- do datové schránky školy (ID datové schránky 2mxk4ar)
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
- poštou (stačí dát do obálky, na kterou napíšete ZÁPIS MŠ a vložit do poštovní schránky školy)
- osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – proto, pokud budete chtít zvolit tuto poslední variantu (například z důvodu, že nevlastníte tiskárnu a budete chtít vyplnit dokumenty osobně), kontaktujte mě prosím na tel: 722 600 916 a dohodneme datum a čas.

13. 5. 2020 obdržíte na e-mailové adresy dva dokumenty:

Dokument - Oznámení o přidělení registračního čísla vašeho dítěte
Dokument - Vyjádření zákonných zástupců k podkladům pro vydání rozhodnutí

První dokument slouží k anonymitě vašeho dítěte. V seznamu nemohou být uvedena jména dětí, a proto zde budou děti uvedeny pod jedinečnými registračními čísly. Tato čísla se poté také objeví ve zveřejněném seznamu přijatých, případně nepřijatých, dětí, na webových stránkách školy a na úřední desce školy, a to nejpozději do 18. 5. 2020.

Druhý dokument vás pouze jako zákonné zástupce bude informovat o tom, že máte právo a možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí a také nahlížet do spisu svého dítěte a činit si z něj výpisy. Avšak vzhledem k tomu, že motivační část neproběhne, nebude se v podstatě vyjadřovat k čemu. Nicméně musíme dostát všem právním formalitám, tak to na světě chodí. Dokument bude pouze informativní, nemusíte na něho reagovat, ani podepisovat a vracet zpět do školy. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím ředitelku školy nebo vedoucí učitelku MŠ paní Annu Milčákovou. Kontakty naleznete na webových stránkách školy.

Pevně věřím, že aktuální nemilou situaci všichni zvládneme, a že se brzy všichni ve zdraví setkáme!

Mgr. Dagmar Halašová
ZŠ a MŠ Vřesovice, p. o.
ředitelka školy

AKTIVITY PRO DĚTI Z MŠ

Milí rodiče, připravili jsme pro Vás několik málo aktivit na téma Rej čarodějnic.

Přejeme Vám příjemné a pohodové jarní tvoření s našimi čarodějnicemi.

Vaše paní učitelky

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 27. 4. – 1. 5. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DALŠÍ TÝDEN

ETAPOVÁ HRA "PUTOVÁNÍ MALÉHO PRINCE"

Díky spolupráci s olomouckými skauty se děti mohou zapojit do etapové hry Putování Malého prince (pro žáky cca 4. a 5. třídy).

Pro získání pozvánky do hry je třeba vyplnit formulář zde:
(bude obratem v co nejkratším čase zaslána na vyplněný e-mail)

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Více informací o hře najdete na webu skautů z Olomouce:

NOVÁ VOLNOČASOVÁ AKTIVITA

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 20. - 26. 4. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

AKTIVITY PRO DĚTI Z MŠ

Milí rodiče, připravili jsme pro Vás několik málo aktivit na téma Zvířata a jejich mláďata.

Přejeme Vám příjemné a pohodové jarní tvoření s našimi zvířátky.

Vaše paní učitelky

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ NA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vzhledem k aktuální situaci distančního vzdělávání a státem nařízené karantény, a s předběžným předpokladem, že tato situace bude trvat minimálně do poloviny května, rozhodli jsme se, že provoz na základní škole a v mateřské škole, v případě, že to podmínky státem nařízené karantény umožní, prodloužíme do 10. července.

Žáci základní školy budou mít v dopoledních hodinách výuku a v odpoledních školní družinu. Výuka bude probíhat hravou formou, zaměříme se především na prověření znalostí distančně probraného učiva českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Rádi bychom do školy pozvali také naše předškoláčky, aby si mohli „nanečisto“ vyzkoušet, jak to v takové škole chodí a měli možnost seznámit se s paní učitelkou i staršími spolužáky.

Pokud budou mít zájem a chuť, zúčastní se jak dopolední části dne (výuka), tak i odpolední části dne (školní družina). Časový harmonogram bude stanoven později, předpoklad účasti předškoláčků ve škole je cca dva dny v týdnu.

Během prázdninového provozu bychom s dětmi rádi podnikli nějaký výlet (ZOO, lanové centrum), abychom dětem vynahradili nezrealizovanou školu v přírodě.

Provoz mateřské školy bude probíhat standardně, bude realizován pro děti zaměstnaných rodičů.

Děti školy i školky budou mít v průběhu těchto 14 dnů zajištěny obědy a také dopolední i odpolední svačiny.

Účast na prázdninovém provozu školy i školky není povinná.
Pro zajištění stravování však budeme potřebovat již koncem června závaznou přihlášku dětí, které budou mít zájem se prázdninové školy hrou a školky zúčastnit.

Bližší informace budeme zveřejňovat postupně v souvislosti s aktuální situací.

Společně to zvládneme ☺
všichni ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích

PŘÁNÍ K VELIKONOČNÍM SVÁTKŮM

Přejeme poklidné prožití velikonočních svátků, dny zalité sluncem a v této neveselé době hodně sil. Na brzkou viděnou v lepších časech se těší všichni ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích.

Vzhledem k velikonočním svátkům nebudou mít děti pro nastávající týden zadáno nové učivo.
Ve čtvrtek příští týden bude zveřejněno učivo na týden 20. - 24. 4. 2020.

Opakování a procvičování předchozího učiva však vřele doporučujeme :)

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 6. - 10. 4. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

NOVÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Informace o úplatě za školní družinu na základní škole a za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v době uzavření z důvodu šíření koronaviru COVID-19

AKTIVITY PRO DĚTI Z MŠ

Milí rodiče, připravili jsme pro Vás několik málo aktivit na téma Velikonoce. Přejeme Vám příjemné prožití jarních svátků a těšíme se na brzké shledání.

Vaše paní učitelky

ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY v průběhu nařízeného volna

PO  30. 3.   8 – 12.00 hod.

ÚT  31. 3.   13 – 15.00 hod.

ST  1. 4.   14 – 17.00 hod.

ČT  2. 4.   13 – 15.00 hod.

PÁ  3. 4.   14 – 17.00 hod.

PO  6. 4.   14 – 17.00 hod.

ÚT  7. 4.   13 – 15.00 hod.

ST  8. 4.   14 – 17.00 hod.

ČT  9. 4.   13 – 15.00 hod.

PÁ  10. 4.    svátek

PO  13. 4.   svátek

ÚT  14. 4.   13 – 15.00 hod.

ST  15. 4.   15 – 17.00 hod.

ČT  16. 4.   13 – 15.00 hod.

PÁ  17. 4.   15 – 17.00 hod.

Mgr. Dagmar Halašová
ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice
mob.tel. 722 600 916

DEN NAROZENÍ JANA AMOSE KOMENSKÉHO - UČITELE NÁRODŮ

Den učitelů.

Všechno nejlepší všem učitelům!!!! ❤

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY NA TÝDEN 30. 3. - 3. 4. 2020

Zadání aktuálního učiva pro žáky k náhledu a stažení:

Volnočasová aktivita - SKLÁDÁNÍ VLAŠTOVKY

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Další námět na volnočasové aktivity doma ;)

TIPY A INSPIRACE PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Další tipy pro domácí vzdělávání:

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.skolakov.eu 

Online procvičovaní cvičení, vhodné pro 1. stupeň (ČJ, M, PRV, VL, PŘ, AJ):
www.rysava.websnadno.cz 

Online cvičení pro 1. stupeň:
www.pripravy.estranky.cz

Online cvičení z matematiky, pro všechny typy škol:
https://www.umimematiku.cz/ 

Online cvičení z českého jazyka, pro všechny typy škol:
https://www.umimecesky.cz/ 

Pracovní listy ke stažení zdarma, výukové materiály, prezentace, vhodné pro všechny typy škol: https://www.skolaci.com 

Nácvik čtení, psaní a počítání – pracovní listy zdarma ke stažení 
http://www.naucsepocitat.cz/
http://www.naucsecist.cz/ 

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Oznámení ředitelky školy k organizaci zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2020/2021
naleznete přímo pod tímto odkazem na nové stránce >>>

AKTIVITY PRO DĚTI Z MŠ

Připravili jsme pro vás schéma činností pro děti předškolního věku.
Stahujte a využívejte dle libosti ;)

UČIVO PRO ŽÁKY ŠKOLY

Milé děti, vážení rodiče….

Od středy (11. 3. 2020), z důvodu státem nařízené karantény, nemohou děti navštěvovat školu a výuka bude proto až do odvolání probíhat distančně, tedy formou domácího  samostudia.

Z tohoto důvodu bude na webových stránkách školy postupně uveřejňováno učivo pro jednotlivé ročníky, a to vždy na jeden týden. Děti čeká spousta samostatné práce, kterou bychom jinak dělali ve škole. Zadané učivo je závazné, tzn., že jeho vypracování je povinné. Prosíme tedy vás, rodiče, dohlédněte na správnost a úplnost vypracovaných úkolů a zbytečně jejich plnění neodkládejte, budou přibývat!

Na zadané učivo budeme po návratu do školy navazovat a nebude mnoho času a prostoru vracet se zpět.

Věříme však, že vše zvládneme a že se co nejdřív budeme moci vrátit do školních lavic!

Aby vám čas strávený doma s dětmi rychleji ubíhal, budou paní vychovatelky postupně připravovat různé návody a nápady na tvořivou činnost. 
Aktuální volnočasová hra: Čekání na autobus - viz video pod tímto textem.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci!

Všichni ze ZŠ a MŠ ve Vřesovicích ☺

⚠ OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY ⚠

Z důvodu výjimečné epidemiologické situace v našem státě a v zájmu maximálního zajištění ochrany zdraví dětí navštěvujících mateřskou školu při ZŠ a MŠ Vřesovice, p.o.

bude mateřská škola uzavřena,

a to od 12. 3. 2020 do odvolání.

Rodiče dětí do 10 let mohou čerpat ošetřovné v délce 9 dnů.
Formulář žádosti je ke stažení na této stránce a od 12. 3. 2020 bude také k dispozici přímo ve škole. Škola musí formulář potvrdit! Úřední hodiny v průběhu nařízeného volna najdete taktéž na této stránce (i na úřední desce školy.)

Děkuji za pochopení!

Mgr. Dagmar Halašová

ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

⚠ OZNÁMENÍ ⚠

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se od zítřka, 11.3.2020, uzavírají veškeré základní, střední i vysoké školy, a to do odvolání.

Veškeré důležité informace budou postupně uveřejňovány na webových stránkách školy a ÚŘEDNÍCH DESKÁCH ŠKOLY a OBCÍ VŘESOVICE a VÝŠOVICE.

Provoz mateřské školy bude omezen pouze pro výjimečné případy dětí, u kterých nemají rodiče, z pracovních důvodů, možnost ponechat dítě v domácí péči.

Zvažte však prosím riziko možné nákazy Vašeho dítěte!

Děkuji za pochopení!

Mgr. Dagmar Halašová

ředitelka ZŠ a MŠ Vřesovice

ÚŘEDNÍ HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY v průběhu nařízeného volna

ST 11. 3. -        

ČT 12. 3.   8 – 12.00 hod

Pá 13. 3.   13 – 15.30 hod

PO 16. 3.   8 – 12.00 hod

ÚT 17. 3.   8 – 12.00 hod

ST 18. 3.   13 – 15.30 hod

ČT 19. 3. -

PÁ 20. 3. -

PO 23. 3. -

ÚT 24. 3.   8 – 12.00 hod

ST 25. 3.   13 – 15.30 hod

ČT 26. 3. -

PÁ 27. 3.   13 – 15.30 hod

PO 30. 3.   8 – 12.00 hod

ÚT 31. 3.   8 – 12.00 hod

ST 1. 4.   13 – 15.30 hod

ČT 2. 4. -

PÁ 3. 4.   8 – 12.00 hod

Vytištěné formuláře budou ve škole k dispozici od ČT 12.3.2020

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v

pátek 3. dubna 2020 od 12:00 do 18:00 hod.

Zápis se týká dětí narozených mezi 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
a dětí s odkladem povinné školní docházky.

K ZÁPISU JE NUTNÉ PŘINÉST:

Rodný list dítěte.

Platný doklad totožnosti, ze kterého je možno ověřit trvalé
bydliště zákonného zástupce, shodující se s trvalým bydlištěm dítěte.

Má-li žák jiné trvalé bydliště, než zákonný zástupce,
pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte.

Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky jinou školou,
je třeba donést i rozhodnutí o udělení odkladu.

Koblížkování ve školní družině

Jídelníček od 9.3.2020 do 13.3.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Den otevřených dveří

Na co se můžete těšit:
- kreativní dílničky, pohádka - Jak šli bratři pro kládu
- angličtina hrou pro prvňáčky - ukázka výuky anglického jazyka pro první ročník
- výstava - Mám šikovné příbuzné
- prohlídka zrekonstruovaných prostor školy

Přijďte se za námi podívat a zeptat se na všechno, co vás zajímá.
Například na možnost bezplatného využití školního autobusu pro "přespolní" žáky od školního roku 2020/2021. Na výuku anglického jazyka od prvního ročníku nebo na nabídku sportovních aktivit - lyžařský kurz pro žáky prvních až pátých ročníků. Na rozvoj logického myšlení v kroužku deskových her, rozvoj kreativních dovedností dětí ve výtvarném kroužku nebo na podporu čtenářské gramotnosti ve čtenářském kroužku. 

Rádi vás uvidíme :) 
Žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Vřesovice

Jídelníček od 2.3.2020 do 6.3.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Jídelníček od 24.2.2020 do 28.2.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Slizování v družině

Jídelníček od 17.2.2020 do 21.2.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Jídelníček od 10.2.2020 do 14.2.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Turnaj v piškvorkách

BEE BOT – Robotická včela

V mateřské škole jsme měli možnost vyzkoušet technickou pomůcku pro děti předškolního věku. Robotická včela BEE BOT slouží k rozvoji informačního myšlení. Děti si tak pomocí nové kamarádky vyzkoušely určování směrů – orientace, poznávání barev a rozvoje logického myšlení. 

Zimní sporty

I když nám zimní počasí příliš nevychází, nezabránilo nám to zahrát si na zimní sporty ve školce. Proto si děti ve včeličkách zkusily, jak se hraje hokej, bruslí po lavečce, nebo sjed na lyžích a skok ze skokánského můstku.

Jídelníček od 3.2.2020 do 7.2.2020

Aktuální jídelníček pro základní a mateřskou školu najdete pod odkazem níže.

Aktuální jídelníčky ke stažení ZDE >>>

Lyžařský kurz Hraběšice 2020

Informace ze školní družiny

V měsící lednu začínáme vybírat příspěvek na ŠD.
Částka 300,-Kč je za pololetí (tj. za každý měsíc 60,-Kč).
Příspěvek můžete zaslat na účet č. 107-1268760267/0100.
Do zprávy pro příjemce uveďte ŠD a jméno dítěte.

Prosíme vás o zaslání výše uvedené částky do 28. 2. 2020.

Lyžařský kurz Hraběšice

Termín konání: PO 27. 1. – PÁ 31. 1. 2020

Sraz: PO 27. 1. v 7.30 u školy (odjezd busem v 8.00 od školy)

Příjezd: PÁ 31. 1. 2020 cca v 15 hod

Začínáme a končíme obědem!

V týdnu před odjezdem na kurz prosíme odevzdat tyto dokumenty:

1) Plná moc paní vychovatelce Turkové s poskytováním zdravotních služeb
2) Podepsané oznámení žáků a rodičů o pravidlech chování během kurzu
3) Potvrzení o bezinfekčnosti – nesmí být starší dvou dnů!!! 
(tzn. datum podpisu 27. 1. 2020) – stačí přinést v den odjezdu!
4) Potvrzení o seřízení lyží na jméno žáka specializovanou firmou
5) Průkazka pojištěnce nebo její kopie

K datu 24. 1. musí být uhrazena celá částka ve výši 3. 000,- Kč.

Školní obědy mají účastníci kurzu odhlášeny.

Lyže s hůlkami a lyžařské boty dejte prosím dětem do transportních vaků.

Těší se celý organizační tým ☺

Organizace posledního lednového týdne
(pro děti, které nejedou na lyžařský kurz).

V týdnu od PO 27. 1. do ČT 30. 1.
bude z organizačních důvodů výuka zkrácena, a to každý den do 11. 40 hod.

Zkrácena bude také provozní doba školní družiny, a to do 14.00 hod.
Pouze ve výjimečných případech bude možné od 14.00 hod děti umístit do mateřské školy.
Tato možnost však platí pouze pro žáky prvního ročníku.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu.

V pátek 31. 1. mají děti pololetní prázdniny.

Opis pololetního vysvědčení všechny děti obdrží v pondělí 3. 2.

Děkujeme za pochopení.

Vánoce v Mateřské škole

Letošní vánoční svátky jsme v mateřské škole zahájili zdobením stromečků v obou třídách. Děti se však nejvíce těšily na vánoční nadílku, o kterou si psaly Ježíškovi. A proto, že máme v mateřské škole hodné děti a čerti nás neodnesli, byla nadílka bohatá. Bohatého Ježíška a šťastný nový rok 2020 přeje Mateřská škola Vřesovice.

Návštěva vánočních trhů

“Jak Sněhuláček zachraňoval medvídka Popletu”
aneb První pomoc není žádná věda

Výlet na vánoční trhy

1. a 2. třída - trhy Prostějov

Sraz u školy v 8:00 hodin
Odjezd: Vřesovice od kapličky v 8:17
z Výšovic v 8:18

Návrat na oběd.

Program: Společná návštěva galerie Mánes s prodejní výstavou.
S sebou: 20 Kč na autobus,
teplé oblečení, svačinu, kapesné dle uvážení.

3., 4. a 5. třída - trhy Olomouc

Sraz na zastávce Vřesovice u kapličky v 7:35 hodin
Odjezd: Vřesovice od kapličky v 7:47 hodin.
z Výšovic u mostu v 7:50, horní zastávka v 7:52

Děti mají odhlášený oběd.

Program: Společná návštěva vánočních trhů v Olomouci
S sebou: 60 Kč na autobus a vlak,
teplé oblečení, svačinu, kapesné dle uvážení.

ŠKOLNÍ DRUŽINA prosí o sdělení,
v kolik hodin budou děti tento den (18.12.2019) odcházet ze školy.

Náboženství se v tento den koná beze změn!

Vánoční besídka mateřské a základní školy

Kašpárkovo divadlo - O Vodníčkovi v mateřské škole

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 naši školičku opět navštívilo Kašpárkovo divadlo, které mají děti rády. Děti si užily představení plné napínavých momentů, vtipných situací, ale i zlobivého Čertíka, který škodil hodnému Vodníčkovi. Nakonec vše dobře dopadlo.

Mikuláš v mateřské škole

Ve středu 4. 12. 2019 mateřská škola přivítala vzácnou návštěvu – Mikuláše, Andílka a Čerta. Děti přednesly krásné básně, a tak je Mikuláš s Andílkem odměnili, i když někteří malí čertíci měli namále. S příslibem polepšení jsme zůstali v plném počtu a čerty poslali zpátky do pekla.

Mikuláš ve škole

Rozsvícení vánočního stromu ve Vřesovicích a Výšovicích

Vyhodnocení sběru papíru

V měsíci říjnu proběhl sběr papíru.
V celkovém součtu i s přispěním obce se vysbíralo 5 053 kg papíru
a zde jsou nejúspěšnější sběrači:

Mateřská škola
1. místo
Kryštof Štolba - 314 kg
2. místo Vít Kardinál - 290 kg
3. místo Sabina Týmová - 169 kg

Základní škola
1. místo Julie a Jáchym Škultéty - 698 kg
2. místo Agáta, Julie a Alex Derkovi - 434 kg
3. místo Denisa a Tereza Ondrákovi - 414 kg

Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili a podpořili tak školní aktivity.

Mgr. Dagmar Halašová

Putování do pravěku

Ve středu 27. 11. 2019 v mateřské škole proběhl projektový den s názvem „Putování do
Pravěku“. Projektový den byl zaměřen především na oblíbené téma dětí – dinosauři. Děti
během dne prošly několik stanovišť. Nejvíce je oslovilo konstruktivní tvoření dinosaurů a
jejich skeletu, ale i otiskování dinosauřích stop do rychleschnoucí hmoty. Dozvídaly se tak
zábavným způsobem o dinosaurech, jejich životě nebo zkamenělinách.

Projektový den a příprava na vánoční besídku a jarmark

Lukostřelba ve školní družině

Halloween ve školičce

V přestrojení za strašidla si děti ve čtvrtek 31. 10. 2019 užily strašidelný program.
Ten byl zahájen divokými hrátkami a promenádou masek.
Nechybělo strašidelné tvoření, sladká hostina ani oběd s bubáky.

Vánoční hvězda

Již 22 let pořádá Fakultní nemocnice Olomouc za pomoci maminek, bývalých pacientů a dobrovolníků prodej VÁNOČNÍCH HVĚZD. Výtěžek této akce slouží ke zpříjemnění prostředí hematologicko-onkologického oddělení, na dárky k narozeninám a Vánocům pro malé, těžce nemocné, pacienty, na náklady rodin spojených s pobytem v nemocnici a na ozdravné pobyty po ukončení léčby.

Pokud byste chtěli tuto akci podpořit a měli zájem o Vánoční hvězdy, můžete si vybrat barvu - (červená nebo žlutá) i velikost.

Malá    50,- Kč/ks
Větší  100,- Kč/ks

Z každé prodané květiny je 50% určeno pro Nadaci!
Webové stránky nadace: www.sancecz.org 

Objednávky jsou možné do 22. 11. 2019 do 20.00 hod.
Kontakt: Veronika Přikrylová, 724 904 823
K odběru budou kytky připraveny předběžně ve ČT 28. 11. 2019, přesný den bude upřesněn!

Děkujeme všem lidem dobré vůle!

Mgr. Dagmar Halašová

Třídní schůzky

Ve středu, 13. listopadu 2019, se od 17.00 do 18.00 hod.
konají třídní schůzky rodičů s třídními učiteli. 
V 16.00 hod. se sejdou zástupci spolku Radostná školička. 

Mgr. Dagmar Halašová

Vyhodnocení sběru papíru

V měsíci říjnu proběhl sběr papíru.
V celkovém součtu i s přispěním obce se vysbíralo 5 053 kg papíru
a zde jsou nejúspěšnější sběrači:

Mateřská škola
1. místo
Kryštof Štolba - 314 kg
2. místo Vít Kardinál - 290 kg
3. místo Sabina Týmová - 169 kg

Základní škola
1. místo Julie a Jáchym Škultéty - 698 kg
2. místo Agáta, Julie a Alex Derkovi - 434 kg
3. místo Denisa a Tereza Ondrákovi - 414 kg

Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili a podpořili tak školní aktivity.

Mgr. Dagmar Halašová

Vyjádření vedení školy

Ve středu, 6. 11. 2019, bude v ZŠ a MŠ Vřesovice běžný provoz
Zaměstnanci školy se ke stávce nepřipojí. 
Považujeme za zcela nezbytné provést zásadní restrukturalizaci podfinancovaného školství, a tím zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí a současně ocenit náročnou práci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy. Stávka však není řešením. Řešením současného školství je politická vůle dohodnout se a uvědomit si, že pouze investice do kvalitního vzdělání je zárukou dobře fungujícího a konkurenceschopného státu v budoucnu.

Velké díky všem zaměstnancům školy!

S úctou Mgr. Dagmar Halašová - ředitelka školy

UKÁZKA VÝCVIKU PSA

CHCEŠ SE STÁT LUKOSTŘELCEM?

Školní družina ZŠ a MŠ Vřesovice 14. 11. 2019 pořádá družinovou akci
"Chceš se stát lukostřelcem?"

Povídání o olympijském sportu s možností vyzkoušet si střelbu z luku.
Beseda, ukázka lukostřelby. Lukostřelecký turnaj. 14. 11. 2019 13:00 – 14:30

Rádi mezi sebou přivítáme i zvědavé rodiče.

DÝŇOVÁNÍ

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhne v družině  DÝŇOVÁNÍ.

Chystáme se dlabat dýně, soutěžit, hrát si a možná si i něco hezkého vyrobit.
Děti si mohou přinést kostým a dýni na vydlabání.

Pokud má někdo z rodičů možnost donést i větší počet dýní, budeme moc rádi!
(možno vozit už od pondělí 21. 10.)

UKÁZKA VÝCVIKU PSA

V pátek 25. 10. 2019 od 13:30 hod. je pro děti z družiny připravena ukázka výcviku psa
a správné péče o něj.

Vybíráme 5 Kč od každého dítěte na pamlsky pro pejska ☺.

POZOR ZMĚNA ČASU ODBĚRU PAPÍRU!

V termínu od Po 14. 10. do Pá 25. 10. proběhne na škole sběr papíru. Papír je možné vozit každý den od 7.00 do 10.30 hod. a od 14.00 do 15.30 hod. do prostor školního nádvoří. V případě většího množství zavezte prosím papír přímo do NATURE s. r. o. v Držovicích, a pouze nahlaste název školy.

Stále také trvá barevně tříděný sběr vršků od PET lahví.

Výtěžek z tohoto sběru bude využitý pro podporu akcí ZŠ a MŠ,
prostřednictvím Spolku Radostná školička.

Děkujeme předem za podporu!!! Mgr. Dagmar Halašová

Školní družina v říjnu

Rozsvěcování vánočního stromu

ZŠ a MŠ Vřesovice vás srdečně zve na rozsvěcování vánočního stromu:

Vřesovice - So 30. 11. 2019, 17.00

Výšovice - Ne 1. 12. 2019, 17.00

Přijďte s námi zahájit kouzelný čas adventu!

Vánoční besídka ZŠ a MŠ Vřesovice

Zveme vás na Vánoční besídku ZŠ a MŠ Vřesovice    
Kde: sokolovna Vřesovice
Kdy: Čt 12. 12. 2019 od 17.00 hod

Mgr. Dagmar Halašová

Sběr papíru

V termínu od Po 14. 10. do Pá 25. 10. proběhne na škole sběr papíru. Papír je možné vozit každý den od 7.00 do 7.30 hod. do prostor školního nádvoří. V případě většího množství zavezte prosím papír přímo do NATURE s. r. o. v Držovicích, a pouze nahlaste název školy.

Stále také trvá barevně tříděný sběr vršků od PET lahví.

Výtěžek z tohoto sběru bude využitý pro podporu akcí ZŠ a MŠ,
prostřednictvím Spolku Radostná školička.

Děkujeme předem za podporu!!! Mgr. Dagmar Halašová

Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje dle ustanovení § 24, odst. 2. školského zákona č. 561/2001 v platném znění na dny 31. října a 1. listopadu 2019  ředitelské volno.
MŠ - 31. 10. 2019 provoz beze změn, pátek 1. 11. 2019 - ředitelské volno.

Mgr. Dagmar Halašová 

Přespání žáků ŠD ve škole 4.-5.10.2019

Školní družina pro seniory

Ve středu, 3. října, se děti ze školní družiny sešly se vřesovickými seniory. Hrály se různé deskové i stolní hry, vyráběly se skládačky z papíru, povídalo se o tom, jaké to bylo ve škole kdysi.....

Bylo to moc fajn! Těšíme se zase někdy příště :) Mgr. Dagmar Halašová

Pozvánka na Výšovický bajk

V neděli 6.10.2019 vás srdečně zveme na dětský cyklistický závod Výšovický bajk.
Závod je otevřen pro všechny děti, a to od 1 roku (ročník 2018) až po starší žáky (ročník 2004).

Akce se bude pořádat za každého počasí. Zajištěno občerstvení jak pro děti, tak dospělé.

Těší se na vás pořadatelé (obec Výšovice).

Propozice ke stažení přímo zde >>> 

Třídní schůzky

Ve středu, 25. září 2019, se od 17.00 do 18.00 hod. konají třídní schůzky rodičů s třídními učiteli. 
V 16.00 hod. se sejdou zástupci spolku Radostná školička. 

Mgr. Dagmar Halašová

Akce UKLIĎME ČESKO

V pátek 20. 9. 2019 se naše škola zúčastnila akce „Ukliďme Česko“.
Na začátku dne jsme si děti rozdělily do tří skupin. Poučily jsme je o tom, co mohou sbírat
a kterým věcem se naopak vyhnout.

Třetí a čtvrtá třída se vydala s paní učitelkou Ludvovou na hřiště k mateřské škole. Druhá skupina šla s paní ředitelkou k rybníku a poslední skupina uklízela hřiště sokolské. Každé skupině se podařilo nasbírat asi 2 odpadkové pytle věcí, které do přírody rozhodně nepatří. 

Mgr. Petra LUDVOVÁ

Tvoříme a hrajeme si ve školní družině

Akce UKLIĎME ČESKO

Žáci a pedagogové ZŠ Vřesovice se v pátek, 20. 9. 2019, připojí k celostátní dobrovolné úklidové akci "UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO".

Nechceme žít a hrát si v nepořádku!

Mgr. Dagmar HALAŠOVÁ

Tvoříme a hrajeme si ve školní družině

Hudební vystoupení

V pátek 13. září navštívil naši školu muzikant Marek Soldán s koncertem, díky kterému se děti měly možnost seznámit se žánry blues a rock & roll.

Všem se vystoupení moc líbilo a díky prostorné venkovní terase jsme si mohli i zatancovat.

Děkujeme ;) Mgr. Dagmar HALAŠOVÁ

Hledáme...

Hledáme šikovnou maminku nebo studentku, která by vedla taneční kroužek v mateřské škole ve Vřesovicích. Malí tanečnice i tanečníci se už moc těší.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy nebo vedoucí učitelku mateřské školy.

Ředitelka: Mgr. Dagmar HALAŠOVÁ
Telefon: 582 330 043
Mobil: 727 988 600, 722 600 916
E-mail: zsamsvresovice@gmail.com

Vedoucí učitelka mateřské školy: Anna MILČÁKOVÁ
Telefon: 582 368 123 (jen v době provozu MŠ)
Mobil: 720 051 972
E-mail: ms.vresovice@seznam.cz

Předem moc děkujeme!!!!

Návštěva dopravního hřiště v Prostějově

Dne 9.9. 2019 jsme s žáky 4. ročníku navštívili dopravní hřiště v Prostějově.
Žáci byli zábavnou formou poučeni o pravidlech silničního provozu.

Pomocí obrázkového pexesa si procvičili dopravní značky, na interaktivní tabuli si zopakovali křižovatky. Nakonec si nasadili helmy a vyzkoušeli si jízdu na kole přes překážky.

Mgr. Petra LUDVOVÁ

Termíny prázdnin a třídních schůzek pro rok 2019/2020

Nové termíny prázdnin a třídních schůzek pro školní rok  2019/2020

Odkaz ke stažení termínů přímo zde >>>

První den školního roku 2019/2020

Rozvrhy 1. pololetí 2019/2020

Nové rozvrhy pro jednotlivé třídy na 1. pololetí školního roku 2019/2020

Odkaz ke stažení rozvrhů přímo zde >>>

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. 9. 2019 odstartujeme školní rok 2019/2020 !!!!

Začátek vyučování: 8.00 hod

Slavnostní zahájení: 8.00 hod venkovní terasa školy nebo učebna anglického jazyka
(v závislosti na aktuálním počasí)

Poté odchází všichni žáci do tříd se svými třídními učiteli!!!

V tento den výuka končí již v 8. 45 hod.

 Školní družina zahájí činnost až v úterý 3. 9., a to v 7. 00 hod.

Od 3. 9. do 6. 9. výuka všech ročníků končí čtvrtou vyučovací hodinou – ŠD do 16.00 hod!

V týdnu od 9. 9. 2019 – výuka dle rozvrhu!

TĚŠÍME SE!!!!! Všichni ze ZŠ a MŠ Vřesovice ;)

Organizace školního roku 2019/20 ke stažení přímo zde >>>

Informace obědy

Obědy, od úterý 3. 9. do pátku 6. 9. 2019, mají přihlášeny všichni žáci,

kteří se ve školní jídelně stravovali v červnu, před odchodem na letní prázdniny.

Pokud chcete oběd na úterý odhlásit,
učiňte tak prosím nejpozději v pondělí 2. 9.!!!!

Přihlašování i odhlašování obědů ve školním roce 2019/2020 bude probíhat podle stejných pravidel jako ve školním roce předchozím.

Aktuální jídelníček přímo zde >>>

Úřední hodiny ředitelství ZŠ a MŠ Vřesovice, příspěvková organizace

Od 1. 8. do 9. 8. 2019      8:00 - 12:00      

Od 12. 8. do 15. 5. 2019  Dovolená

Od 16. 8. do 23. 8. 2019 8:00 - 12:00      

Od 26. 8. do 30. 8. 2019 8:00 - 15:00      

V ostatní pracovní dny na základě telefonické domluvy 727 988 600.

 

Všem dětem, žákům i rodičům přejeme krásnou dovolenou
a těšíme se na vás  zase zpět ve škole od 2. 9. 2019. 

Mgr. Dagmar Halašová​